Uputstvo za rad sa Calculusa 12 programskim paketom dostupno je u lokalnom i veb izdanju u vidu kontekstno osetljive pomoći koja se uvek može dobiti iz trenutno otvorenog (aktivnog) prozora aplikacije, vezano za situaciju koja je povezana sa sadržajem aktivnog prozora. Pored pomoći zasnovane na kontekstu, Calculus 12 poseduje i opšti priručnik (eBook) i opštu onlajn pomoć na internet portalu koji su dostupni za čitanje u celini. Uputstvu možete pristupiti iz svake aplikacije softverskog paketa na dve lokacije - na Internetu i na lokalnom disku vašeg računara. Uključena programska opcija "Internet" ("Opcije/Opcije programa/listić "Opšte" - sekcija "Globalne opcije paketa" - "Lokacija uputstva: Internet") zamenjuje lokalno uputstvo. Kontekstno osetljiva pomoć poziva se klikom na plavo dugme sa upitnikom koje se nalazi na osnovnom meniju glavnog prozora aplikacije ili na liniji alata (radni meni) trenutno aktivnog prozora aplikacije.


Detaljno uputstvo (Srbija)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Srbija) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Detaljno uputstvo (BiH)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Bosna i Hercegovina) sadrži funkcije za koje mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Detaljno uputstvo (CG)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Crna Gora) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Detaljno uputstvo (SLO)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Slovenija) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Priručnik za početnike

Nivo: POČETNI

Koristite ovo uputstvo da brzo i samostalno savladate korisnički interfejs. Informišite se kako da instalirate i podesite Calculus 12, registrujete se i obnovite licencu. Savladajte sa lakoćom Calculus 12 terminologiju i bitne koncepte radnog okruženja.

Priručnik za program "Kasa"

Nivo: SREDNJI

Priručnik za program KASA sadrži detaljna uputstva kako da upravljate fiskalnim i ne fiskalnim printerima i fiskalnim kasama u trgovačkim objektima maloprodaje i velikoprodaje na jednoj ili više lokacija i zajedničkom bazom podataka.

Priručnik za administratore

Nivo: EKSPERTSKI

Priručnik za administratore sistema. Sadrži instrukcije za dodelu korisničkih imena svim korisnicima programa i organizaciju korisnika u korisničke grupe. Obrađuje postupak dodele prava pristupa programima, prozorima i kontrolama.

Priručnik za kontiranje

Nivo: EKSPERTSKI

Priručnik sadrži uputstva za kreiranje predefinisanih šema kontiranja radi automatskog knjiženja poslovnih promena u finansijsko knjigovodstvo. Namenjen je kontistima u preduzeću i zahteva ekspertski nivo poznavanja računovodstva.

Calculus 12 - ŠTAMPE

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 nudi čitav set različitih vrsta štampanih dokumenata, ekranski pregled izgleda dokumenta pre upućivanja na štampu, podešavanje parametara, vrste i načina štampe, tehniku štampe, štampu na lokalnom i mrežnom štampaču, itd...

Uputstvo iz praktičnih razloga ne sadrži opise svih mogućih slučajeva koji se mogu javiti u praksi. U takvim situacijama i onda kada Vam je pomoć hitno potrebna koristite Calculus Web Help servis.