MetaLINK drajver

Važno

MetaLINK nije besplatan softver i potrebno ga je iznajmiti plaćanjem godišnje licence. O cenama i uslovima godišnjeg iznajmljivanja MetaLINK licence, potražite informacije od proizvođača, odnosno distributera ili servisera fiskalnog uređaja.

Program KASA ima mogućnost komunikacije sa fiskalnim printerom preko MetaLINK drajvera. MetaLINK je programski interfejs namenjen jednostavnijem povezivanju korisničkog programa ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Aktuelna verzija MetaLINK softvera je R9.3.200, okt. 2009 - okt 2015 radi i na Windows embedded POS ready, Windows XP / 7 / 8 / 10, 64-bit O.S. / 64-bit HW, Linux/Ubuntu 14.04.2 + Wine 1.6.2 Linux + VMWare Player 7.1. Za stabilnu komunikaciju sa fiskalnim uređajima, preporučujemo instalaciju MetaLINK komunikacionih programa. Podržani su sledeći modeli Fiskalnih Printera:

Savet

Ukoliko je ova materija nova za Vas obratite se Calculus zastupniku ili Calculus doo serviserima za pomoć i savete pri povezivanju na fiskalni uređaj koji koristite kako ne biste došli u situaciju da ne možete izdavati fiskalne račune.

Podešavanje drajvera

Za komunikaciju sa štampačem je potrebno prvo instalirati MetaLINK softver. Rezultate izvršavanja možete pogledati u C:\METALINE \Logs folderu - ukoliko ste odabrali podrazumevana podešavanja prilikom instalacije. Ukoliko konekcija nije u redu, MetaLINK će izbaciti grešku prilikom pokretanja. Da biste mogli da štampate fiskalne račune, potrebno je da MetaLINK bude pokrenut i aktivan u systray delu ekrana. Takođe, pre početka rada, potrebno je da registrujete svoju kopiju MetaLINK softvera, detalje takođe možete pronaći u korisničkom uputstvu ili se obratite proizvođaču za pomoć prilikom registracije.

Podešavanja poreskih stopa

Pre korišćenja fiskalnog printera, potrebno je podesiti poreske stope u programu "Prodavnica" tako da odgovaraju zakonom propisanim oznakama. Birajte "Osnovni podaci Dažbine Stope dažbina" i popunite polja "Parametri kase" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Ukoliko korisnik nije u sistemu PDVa, onda svi artikli imaju poresku stopu 0 i njima treba dodeliti šifru 0.

Podešavanje načina plaćanja

Dozvoljene vrste plaćanja u fiskalnim uređajima su "Gotovina" - parametar kase "G", "Ček" - parametar kase "C" i "Kartica" - parametar kase "K". Potrebno je označiti u prozoru "Sredstva plaćanja" sve otvorene načine plaćanja ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Podešavanje parametara kase

Izaberite iz glavnog menija "Osnovni podaci Organizacione jedinice" prodajni objekat pa zatim otvorite listić "Nap. mesta" - naplatna mesta. Kliknite na polje "Tip kase" i izaberite stavku "MetaLink r9" ( vidi sliku ) (vidi sliku)..

Pomoć

Za stabilnu komunikaciju sa fiskalnim uređajem preporučuje se računar sa ugrađenim serijskim portom. Ukoliko imate računar koji nema serijski port, nabavite internu karticu sa dodatnim serijskim portovima.