Wings Fiskal drajver

Wings Fiskal je pomoćni program - posrednik između drugih programa i fiskalnih uređaja. Program KASA ima mogućnost direktnog štampanja fiskalnih računa na uređaje koje podržava Wings Fiskal drajver. WingFiskal nije besplatan softver.

Wings Fiskal trenutno podržava sledeće fiskalne uređaje:

Komunikacija se odvija preko foldera C:\Com u koji aplikacija upisuje zahteve a fiskalni drajver ih redom čita i obrađuje. Zahtevi su datoteke sa ekstenzijom .wng, WingsFiskal prati promene u komunikacionom folderu i čim primeti novu datoteku sa ekstenzijom .wng, započinje obradu. Ukoliko postoji više datoteka, sortiraju se po nazivu i obrađuju redom. Povratne vrednosti (rezultate obrade) Wings Fiskal snima u Res podfolder komunikacionog foldera C:\Com\Res, u fajl sa istim nazivom kao i originalni .wng fajl. Dok traje obrada zahteva, rezultat je otvoren u ekskluzivnom write modu (drugi programi mogu samo čitati sadržaj, ne i pisati), kada se završi obrada rezultat se zatvara a originalni zahtev se briše. Aplikacija kontroliše da li je Wings Fiskal završio obradu tako što proverava da li datoteka zahteva postoji ili tako što pokušava da otvori rezultat u ekskluzivnom modu, kada u tome uspe zahtev je obrađen.

Savet

Ukoliko je ova materija nova za Vas obratite se Calculus zastupniku ili Calculus doo serviserima za pomoć i savete pri povezivanju na fiskalni uređaj koji koristite kako ne biste došli u situaciju da ne možete izdavati fiskalne račune.

Podešavanje štampača/drajvera

Za komunikaciju sa štampačem prvo instalirajte Wings Fiskal softver tako što ćete raspakovati sadržaj arhive u folder C:\Fiskal. Za slanje komandi koristite folder C:\Com. Rezultate izvršavanja možete pogledati u C:\Com\Res folderu. Kod prvog pokretanja, potrebno je odabrati model fiskalnog štampača sa kojim koristite Wings Fiskal i snimiti podešavanja. Nisu potrebna specijalna podešavanja a ukoliko konekcija nije u redu, Wings Fiskal će izbaciti grešku prilikom pokretanja. Da biste mogli da štampate fiskalne račune, potrebno je da Wings Fiskal bude pokrenut i aktivan u systray delu ekrana.

Napomena

Demo Wing Fiskal koji možete koristiti bez registracije izvršava 30 komandi nakon čega je potrebno restartovati program. Registrujte Vašu verziju WingsFiskal drajvera jer će u suprotnom prestati da radi posle svakih 30 komandi koje pošalje štampaču!

Podešavanja poreskih stopa

Pre korišćenja fiskalnog printera, potrebno je podesiti poreske stope u programu "Prodavnica" tako da odgovaraju zakonom propisanim oznakama. Birajte "Osnovni podaci Dažbine Stope dažbina" i popunite polja "Parametri kase" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Ukoliko korisnik nije u sistemu PDVa, onda svi artikli imaju poresku stopu 0 i njima treba dodeliti šifru 0.

Podešavanje načina plaćanja

Dozvoljene vrste plaćanja u fiskalnim uređajima su "Gotovina" - parametar kase "G", "Ček" - parametar kase "C" i "Kartica" - parametar kase "K". Potrebno je označiti u prozoru "Sredstva plaćanja" sve otvorene načine plaćanja ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Podešavanje parametara kase

Izaberite iz glavnog menija "Osnovni podaci Organizacione jedinice" prodajni objekat pa zatim otvorite listić "Nap. mesta" - naplatna mesta. Kliknite na polje "Tip kase" i izaberite stavku za uređaj npr. "Iskra S29" ( vidi sliku ) (vidi sliku)..

Pomoć

Za stabilnu komunikaciju sa fiskalnim uređajem preporučuje se računar sa ugrađenim serijskim portom. Ukoliko imate računar koji nema serijski port, nabavite internu karticu sa dodatnim serijskim portovima.