Blokiranje kase

Kasa - aplikacioni meni
Calculus 12
Kasa - odjavni prozor programa KASA
Calculus 12
Kasa - prozor za blokadu/deblokadu kase
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko u toku rada sa kasom, korisnik želi da iz nekog razloga privremeno blokira kasu i to može uraditi tako sto će poništiti započeti račun klikom na dugme "Poništi (F3)" pa klikom na dugme "Odjava (ESC)" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U iskačućem odjavnom prozoru kliknite na dugme "Blokiraj kasu" i kasa će biti blokirana sve dok se ne unese validno korisničko ime i lozinka i klikne na dugme "Deblokiraj kasu" ( vidi sliku ) (vidi sliku).