Faktura po profakturi

Kasa - Faktura po profakturi
Calculus 12
Kasa - izbor sredstva plaćanja
Calculus 12
Kasa - štampa fakture
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko niste u programu Kasa pokrenite aplikacioni meni Calculusa 12 ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na ikonicu KASA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Potrebno je uneti naziv korisnika i njegovu lozinku. Nakon klika na dugme "Potvrdi" ulazi se u program KASA ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U programu KASA postoji mogućnost da se od postojeće profakture napravi faktura. Ulaskom u pregled računa klikom na dugme "Pregled (F2)" i klikom na dugme "Rač.po pred." ( vidi sliku ) (vidi sliku) program otvara formu sa profakturama i fakturama.

Selektovanjem profakture i klikom na dugme "Napravi fakturu" program kreira fakturu ( vidi sliku ) (vidi sliku). Osim tog dugmeta, u ovom prozoru postoje dugmad "Ponovo fiskalizuj fakturu", kojim program kreira fiskalni račun na osnovu fakture i "Ponovo štampaj fakturu" kojim se otvara forma za štampu faktura ( vidi sliku ) (vidi sliku).