Štampa nefiskalnog isečka

Kasa - aplikacioni meni
Calculus 12
Kasa - nefiskalna štampa
Calculus 12
Kasa - podaci o komitentu za štampu nefiskalnog isečka
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko niste u programu Kasa pokrenite aplikacioni meni Calculusa 12 ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na ikonicu KASA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Potrebno je uneti naziv korisnika i njegovu lozinku. Nakon klika na dugme "Potvrdi" ulazi se u program KASA ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12 omogućava i štampu nefiskalnog isečka. Klikom na dugme "Pregled (F2)" poterbno je izabrati račun za koji se želi nefiskalni isečak i kliknuti na dugme "Nefisk.štampa" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Program otvara prozor za izbor komitenta. Izborom komitenta, unosom broja fiskalnog isečka i klikom na dugme "Potvrdi", program štampa nefiskalni isečak ( vidi sliku ) (vidi sliku).