Dodaci (ispravke i dopune)

Učitaj sliku
"Obaveštenje o dostupnosti nove verzije i dodataka".

Calculus 12 - dodaci

Calculus 12 ima mogućnost provere da li na sajtu postoje ispravke i dorade softvera. Ova provera je inicijalno uključena, ali se može isključiti po želji. Ako instalacija detektuje novu verziju na sajtu, ponudiće da se ona automatski preuzme (vidi sliku) (vidi sliku)Provera novih verzija programa..

Ukoliko prvi put instalirate Calculus 12 i ako ste prihvatili ponudu instalacije za proveru i instalaciju dodataka, pratite uputstva prilikom instalacije dodataka. Posle instalacije dodataka i ažuriranja baze podatake (upgrade), Vi ste spremni da koristite dorađen softver.

Ako ste instalirali Calculus 12 bez internet konekcije i želite da Vašu trenutnu instalaciju usaglasite i nadogradite na neku od kasnijih verzija, procedura za nadogradnju će Vas upozoriti i ponuditi da ažurirate bazu podataka nakon instaliranja nadogradnji. Uputstva o tome kako da ažurirate bazu podataka, pročitajte u delu uputstva, Upgrade baze.

Calculus pravilo

Instalacioni fajl CalculusDodaci.exe (upgrade) zahteva administratorska prava samo kad se sistem instalacije prvi put koristi na tom računaru. Kasnije, kod idućih instalacija dodataka, nisu neophodna administratorska prava, osim ako se pojavi neka novost u instalaciji ili ako na računaru nisu upisani svi potrebni sistemski podaci. Sve ostale instalacije ne zahtevaju administratorska prava.

Ažurirajte svoju kopiju Calculus-a 12

S vremena na vreme, Calculus doo postavlja ispravke na sajt koje se mogu preuzeti sa Interneta. Ove ispravke mogu uključivati nove karakteristike, novu funkcionalnost, ispravke, nova uputstva ili izmene na osnovu promena zakonske regulative. Možete izabrati automatsko ili ručno ažuriranje.

Video lekcija

Pogledajte video prezentaciju toka instalacije Calculus-a 12 Instalacija (pogledaj video). Da pregledate ovaj video morate imati aktivnu Internet konekciju.