Aplikacija Upgrade baze

Calculus 12
Calculus 12 - "Upgrade baze".
Calculus 12
"Upgrade baze" - prijava neusklađenih verzija programa i baze.

ERP Calculus 12 se neprestano razvija i dopunjava, kako zbog novih zahteva korisnika, tako i zbog naših razvojnih planova i izmena zakonskih regulativa. Nadogradnja programa (upgrade) na novu verziju zahteva i nadogradnju (upgrade) baze podataka koja nije samo puko skladište informacija, već u sebi sadrži procedure za obradu podataka koje je takođe neophodno ažurirati. U tu svrhu je razvijen sistem dovođenja baze na odgovarajuću varijantu, tzv. "upgrade" (čita se: apgrejd - nadogradnja, podizanje na viši nivo). Ova reč je toliko uobičajena u IT terminologiji da ćemo je i mi koristiti, pa je i program koji obavlja ovu operaciju nazvan "Upgrade baze".

Kada se zaokruži određeni komplet izmena, programi i baza dobijaju oznaku nove varijante odnosno verzije, u obliku četvorocifrenog broja (npr. verzija 7.1.9.7.). Oznaka varijante baze se ponekad može razlikovati u odnosu na oznaku varijante programa, a da je još uvek u skladu sa varijantom programa. Programi sami kontrolišu usklađenost svoje varijante sa varijantom baze i neće vam dozvoliti prijavljivanje u bazu koja ne odgovara programu kako ne bi došlo do neispravnosti u radu (vidi sliku) (vidi sliku)Prijava neusklađenih verzija programa i baze..

(vidi sliku)
Prijava neusklađenih verzija programa i baze.

Instalacioni paketi za Upgrade programa i baze

Instalacioni paketi (instalacije koje se pruzimaju sa web sajta www.calculus.rs) sadrže sve priloge za nadogradnju. Upgrade baze sadrže instalacioni fajlovi za nadogradnja Calculusa 12 - Calculus12Upgrade.exe i dodaci za Calculus 12 - Calculus12Patch.exe.

Program će vas samo obavestiti o tekućoj varijanti baze i programa i varijanti koju trebate instalirati da biste nastavili sa radom i ponuditi usklađivanje (vidi sliku) (vidi sliku)Automatsko usklađivanje verzija..

(vidi sliku)
Automatsko usklađivanje verzija.
Važno

Instalacioni paketi za nadogradnju i dodatke (Upgrade i Patch) moraju se startovatina na svakom računaru.

Moguće su sledeće situacije:

Korisno je znati

Kad kažemo da su programi dobili novu varijantu, mislimo na ceo paket. Svi programi paketa istovremeno nose istu oznaku varijante, kao i baza koja dolazi uz njih.

Vašu tekuću varijantu programa i baze možete pogledati iz bilo kojeg korisničkog programa, kroz opciju glavnog menija "Uputstvo - O programu". Tu je prikazana i tekuća poslovna godina za bazu nad kojom radite (vidi sliku) (vidi sliku)"Uputstvo - O programu"..

(vidi sliku)
"Uputstvo - O programu".
Važno

Za programe i bazu za koje ste aktivirali zaštitu pristupa po instalaciji novih varijanti programa i promene varijante baze programom "Upgrade baze" za nove prozore koji su se pojavili sa novom verzijom biće Vam zabranjen pristup. Obratite se administratoru baze u Vašem preduzeću kako bi Vam dodelio prava pristupa novim prozorima.

VAŽNO UPOZORENJE !!!

PRE POKRETANJA PROGRAMA UPGRADE BAZE OBAVEZNO ARHIVIRATI SVE BAZE ZA KOJE ŽELITE DA URADITE UPGRADE !!!

Pomoć

U programu “Upgrade baze” sada se koristi dbisql.com (ISQL koji se izvršava iz komandne linije). Ukoliko dođe do greške u izvršavanju nekog SQL-a ili upgrade-a, ne može da se prikaže obaveštenje o grešci i dozvoli korisniku da nastavi izvršavanje. Kakva god da se greška dogodi, izvršavanje se zaustavlja. U tom slučaju formira se LOG datoteka u kojoj se na kraju nalazi tačan opis greške. Korisnik dobija samo obaveštenje da je došlo do greške, naziv LOG datoteke i mogućnost da odmah otvori LOG datoteku. U programu “Upgrade baze” dodato je i dugme, koje otvara folder sa LOG datotekama, gde ove mogu i naknadno da se pogledaju. Svaka LOG datoteka dobija ime po verziji upgrade-a koji je izvršen ili imenu SQL datoteke i sa tačnim datumom i vremenom izvršavanja. ukoliko želite da dobijete poruka o grešci u toku izvršavanja, sa opcijom za nastavak rada, pre izvršavanja uključite opciju “Otvori ISQL prozor”. U tom slučaju startuje se klasični ISQL sa sopstvenim interfejsom.

Savet

Ukoliko vam naši serviseri isporučuju nove varijante programa, ovo je sve što treba da znate o sistemu izmene varijanti, a ako to sami nameravate da radite, obavezno pročitajte: Promena varijante baze - Upgrade baze.

Ažuriranje naziva firme i poslovne godineVrh

Okviri "GLAVNA BAZA" i "ADMINISTRATORSKA BAZA" (vidi sliku) (vidi sliku)Okviri "GLAVNA BAZA" i "ADMINISTRATORSKA BAZA".

(vidi sliku)
Okviri "GLAVNA BAZA" i "ADMINISTRATORSKA BAZA".

Okvir "GLAVNA BAZA" sadrži sledeće podatke:

Korisno je znati

Polje "Podfirma" je korisno kad imate glavnu bazu i više zasebnih baza za rad sa fiskalnim uređajima u maloprodajnim objektima ili ako nemate računarsku mrežu, a različite službe koriste računare na raznim lokacijama, možda koristite program za obračun zarada na jednom računaru, a program za komercijalu na drugom i svaki od njih ima posebnu bazu. Obe baze imaće isti naziv firme, ali polje "Podfirma" treba upisati neki kratak opis koji će služiti za raspoznavanje svake pojedine baze npr. Prodavnica_1, Prodavnica_2 itd.

Primer

Poslovna godina pored tekuće može označavati i onu sa kojom je ta baza završila svoj aktivni rad (u slučaju kada ste tekuće poslovanje nastavili u novoj bazi, a u ovoj su ostali podaci iz ranijih godina koji služe samo za pregled i više se ne ažuriraju).

Vrh
Okvir "ADMINISTRATORSKA BAZA" sadrži sledeće podatke:
Napomena

Ukoliko program Upgrade baze koristite samo da biste izmenili tri gore navedene promenljiva podatka: firmu, podfirmu i poslovnu godinu snimanje obavite dugmetom Snimi podatke. Ovi podaci su neobavezni, ali bi bilo dobro da ih održavate ažurnim u svim bazama, jer su oni najzgodniji način da raspoznamo o kojoj se bazi radi kada dođe vreme za obnavljanje licence.

VAŽNO !!!

Mere obezbeđenja kod promene varijante baze:

Ako je promena varijante prekinuta zbog nasilnog prekida programa, gašenja računara i sl, možete ponovo da pokušate upgrade iz početka. Ako je promena varijante prekinuta tako što je program javio neku grešku, dobro je pročitajte, zapišite i dostavite našoj servisnoj službi.

NE POKUŠAVAJTE DA NASTAVITE UPGRADE NAKON PORUKE O GREŠCI !!!

NE IGNORIŠITE PORUKU O GREŠCI KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO !!!

ONA JE TU DA VAM POMOGNE A NE DA VAM ZAGORČAVA ŽIVOT !!!

Ponekad je nakon greške moguće nastaviti upgrade i on će proći do kraja, podignuvši varijantu baze na onu koju treba. To znači da ćete moći da startujete novu varijantu programa i počnete "normalno" da radite. Međutim, čim je javljena greška baza je sigurno u nekom svom delu dospela u neregularno stanje, a kroz rad u programu tu ćete neregularnost, po pravilu uvek prekasno primetiti.

Koje se baze ažuriraju upgrade-om

Ažuriranje se uvek obavlja nad bazom u koju ste se prijavili prilikom ulaska u ovaj program. Ukoliko je to neka od glavnih baza, program će pokušati da se prijavi i na Admin bazu i omogući istovremeni upgrade obe baze. Zavisno od toga u koju ste se bazu prijavili i od dostupnosti Admin baze, određena dugmad u programu biće omogućena ili ne. U regularnim situacijama trebalo bi da bude dostupna sva dugmad. Ovaj program možete startovati sa bilo koje radne stanice i ažurirati baze na serveru, kao što radite i u korisničkim programima.

Podešavanje parametara za promenu varijante

Normalno se promena varijante izvršava tako što se obrađuju sve SQL datoteke do poslednje varijante. Međutim, ponekad je potrebno izvršiti upgrade samo do određene varijante, bez obzira što imate datoteke i za više varijante. Tada možete da selektujete mišem varijantu do koje želite da se izvrši upgrade i da uključite polje "Upgrade zaključno sa selektovanom varijantom" (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje parametara za promenu varijante po izboru..

(vidi sliku)
Podešavanje parametara za promenu varijante po izboru.

Polje "Otvori ISQL prozor" služi za uključivanje ISQL programa (sistemskog programa baze podataka), koji za vreme izvršavanja upgrade-a prikazuje na ekranu sve komande koje se izvršavaju u bazi (vidi sliku) (vidi sliku). Ovu opciju ne treba koristiti u normalnom radu, jer usporava rad. Ona služi samo u svrhe testiranja ili otkrivanja eventualnih grešaka (vidi sliku) (vidi sliku)Uključivanje ISQL programa..

(vidi sliku)
Uključivanje ISQL programa.

Startovanje promene varijanteVrh

Program izvršava jednu po jednu SQL datoteku sa verzijom. Promena varijante baze svodi se samo na startovanje programa Upgrade baze, prijavu odgovarajućoj bazi i pritisak na dugme "Upgrade za obe baze". Startovanje upgrade-a za glavnu ili Admin bazu nezavisno obavlja se dugmetom "Upgrade" ispod podataka odgovarajuće baze, a za obe baze istovremeno dugmetom "Upgrade za obe baze". Postupak se ponavlja za sve baze koje imate instalirane na računaru.

Napomena

Ne morate voditi brigu o tome što je Admin baza ažurirana već sa prvom glavnom bazom. Kod startovanja upgrade-a nad sledećim bazama, upgrade za Admin bazu biće ignorisan.

Za vreme izvršavanja upgrade-a, okviri sa podacima o bazama postaju zeleni. U okvirima se sve vreme menja jedna po jedna varijanta, kako koja datoteka verzije završava svoj rad (vidi sliku) (vidi sliku)Okviri sa podacima.. Po završetku okviri sa podacima o bazama vraćaju belu boju, što je znak da je obrada završena.

(vidi sliku)
Okviri sa podacima.

Dugmetom "Prekini" možete prekinuti obradu uz poruku koja omogućava trenutni prekid ili odlaganje prekida do trenutka kad tekuća SQL datoteka završi svoj posao. Ovaj drugi prekid je regularan i upgrade možete posle toga ponovo pokrenuti, pri čemu će program sam nastaviti od tačke prekida na dalje. U slučaju da zatražite trenutni prekid, obrada neće biti korektno izvršena i baza će dospeti u neregularno stanje.

Izvršavanje drugih SQL datoteka Vrh

Ponekad se za omogućavanje određenih specifičnih zahteva, koji se odnose samo na vašu firmu, koriste i druge SQL datoteke, koje nemaju ime u obliku c12xxxx.SQL, već neko potpuno proizvoljno ime i ne menjaju varijantu baze. Dugme "Pusti upgrade" pokreće proceduru koja traži samo datoteke za izmenu varijante i automatski startuje jednu po jednu. Ako želite da startujete neku drugu SQL datoteku, koja vam je dostavljena radi ažuriranja baze, snimite i nju na isti direktorijum, ili je potražite na odgovarajućem direktorijumu i selektujte je u listi sa desne strane, a zatim pritisnite dugme "Izvrši SQL". Dalji postupak je isti kao kod promene varijante. Nekoliko ovakvih datoteka se nalazi standardno u direktorijumima Azur i Prenos, ali namenjene su za rad servisne službe i ne treba ih koristiti u redovnom radu.

Posebne operacije paketaVrh

Posebne operacije nad bazom podataka

Postoji niz operacija i procedura koje mogu biti izvršene nad bazom mimo procedura upgrade i dodaci (vidi sliku) (vidi sliku)Posebne operacije paketa.. Sve SQL procedure smeštaju se u fasciklu DatabaseTools/SpecialOperations.

(vidi sliku)
Posebne operacije paketa.

Primer oporavka View-a ili pogleda – predstavlja način za prikazivanje podataka iz radne baze. To je u stvari set uputstava koja upućujete Anywhere SQL Server-u, i kojima nalažete serveru kako želite da vidite podatke. Pogledi se još zovu i virtuelne tabele. U Calculusu 12 postoji procedura, odnosno poseban SQL za oporavak view-ova (pogleda). Kada dobijete grešku u kojoj se navodi i INVALID VIEW (npr. "Cannot use view 'ImeView-a' because it is invalid"), tada treba iz posebnih operacija paketa pokrenuti proceduru RecompileViews.sql. Pokrenite program za upgrade baze, u donjem desnom uglu iz padajuće liste gde je po default-u "Upgrade" izaberite "Posebne operacije paketa", pa selektujte "RecompileViews.sql" iz liste "SQL datoteke:" i izvršite SQL klikom na dugme "Izvrši SQL" (vidi sliku) (vidi sliku)INVALID VIEW..

(vidi sliku)
INVALID VIEW.

Posebne operacije firme

Ukoliko vaša firma dobije od našeg razvojnog sektora SQL za operacijom nad bazom u skladu sa nekim od vaših specifičnih zahteva, SQL datoteku treba smestiti u fasciklu "SpecialOperations" (vidi sliku) (vidi sliku)Posebne operacije firme..

(vidi sliku)
Posebne operacije firme.

Zaštita - LicencaVrh

Kliknite na dugme "Zaštita-Licenca" kako biste aktivirali, produžili ili samo proverili status licence baze podataka (vidi sliku) (vidi sliku). Više o zaštiti i licencirnju baze podataka pročitajte u poglavlju Registracija i aktiviranje Calculus-a 12

(vidi sliku)
Dugme "Zaštita - Licenca".