Prevod podataka

Calculus 12
Prevod podataka - meni
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

Do prozora za prevod podataka "Prevod podataka" dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način "Tabele - Otvori - Dokumenti - Prevod podataka" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Prevod podataka" . Prozor za prevod podataka omogućuje korisniku da sam unosi prevode za različite jezike.

Prevod podataka

Prozor "Prevod podataka" omogućuje korisniku da prevede pojedine kolone unapred predviđenih tabela u bazi na željeni jezik (npr. nazive i opise artikala, vrednosti dodatnih osobina itd).

Calculus 12
Prozor "Prevod podataka"

Izborom tabele, kolone i jezika u filteru i pokretanjem pregleda, program prikazuje sve prevedene i neprevedene podatke. Opcijom filtera "Ima prevod" mogu se prikazati i samo prevedeni ili samo neprevedeni podaci.

U pregledu se prikazuju kolone "Podatak" (opis podatka koji se prevodi), "Izvorni tekst" (tekst koji se prevodi) i "Prevod" (prevedeni tekst). Kod nekih kombinacija tabela i kolona u pregledu se ne prikazuje kolona "Podatak", jer je tu opis podatka sam izvorni tekst.

Klikom na malo dugme sa strelicom između kolona "Izvorni tekst" i "Prevod", izvorni tekst se prepisuje u prevod.

Kod dugačkih tekstova i tekstova u više linija (npr. kod opisa artikala), dvostrukim klikom na polje u koloni "Prevod" otvara se poseban prozor sa velikim poljem za unos prevoda.

Kod nekih tabela u filteru se prikazuje dodatno polje "Prikaži podrazumevani prevod", koje prikazuje dodatnu kolonu sa prevodom koji nije eksplicitno unet za taj podatak. Tada se u filteru prikazuje i dodatno polje "Ima podrazumevani prevod". Za različite tabele, podrazumevani prevod se dohvata na različite načine:

Calculus 12
Šifarnici artikala za jezike

Kod vrednosti svojstava konkretnog artikla, u pregledu za prevod se prikazuju samo vrednosti koje su eksplicitno ručno unete uz artikal. Vrednosti u artiklima koje su unete izborom vrednosti iz padajuće liste, ne prikazuju se u pregledu za prevod, a kasnije će se prevoditi dohvatanjem prevoda direktno iz vrednosti svojstava artikala.

Korisno je znati

U padajućim listama za izbor jezika postoji više varijanti istog jezika, npr. ENG_VB (Engleski - Velika Britanija), ENG_US (Engleski - USA), SRP_SR (Srpski - Srbija), SRP_CG (Srpski - Crna Gora) i sl, pa korisnik treba da odluči koju će varijantu koristiti da bi prevodi bili konzistentni i da bi štampe i procdure za uvoz i izvoz radile na dogovoreni način.

Interfejs, unos, obrada i brisanje podataka objašnjeni su u poglavljima Uputstva:

Štampani dokumenti

  • Prevod štampi - štampaju se prevodi štampi saglasno filteru koji ste postavili, odnosno prikazu na ekranu.