Zahtev korisnika

Calculus 12
Meni - Zahtev korisnika
Calculus 12
Zahtev korisnika

Da otvorite prozor "Zahtev korisnika" u glavnom meniju programa odaberite opciju menija "Uputstvo - Zahtev korisnika" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Zahtev korisnika" .

Prozor "Zahtev korisnika" je dostupan u svim standardnim programima programskog paketa Calculus 12 i omogućuje korisniku da direktno iz programa pošalje zahtev (prijava grešaka u programu, zahtevi za pomoć, dorade itd.) službi tehničke podrške ili zastupniku ( vidi sliku ) (vidi sliku).

(vidi sliku)
Prozor "Zahtev korisnika".

Preko serijskog broja baze iz evidencije licenci se automatski pronalazi firma, zastupnik i podaci za kontakt (mogu se izmeniti). Uz naslov i tekst poruke, potrebno je odabrati program, kategoriju zahteva i prioritet. Uz zahtev je moguće proslediti i datoteke (npr. sa slikama ekrana i sl).

Ako korisnik nema posebnog zastupnika, zahtev će biti registrovan u bazi podataka tehničke podrške, tehnička podrška će dobiti i e-mail sa tim zahtevom, a korisnik će dobiti e-mail sa potvrdom prijema zahteva. Ako korisnik ima zastupnika, zahtev će biti prosleđen samo e-mail-om tom zastupniku.

Calculus pravilo

Ako preko serijskog broja baze nije moguće pronaći podatke o firmi, zahtev će biti prosleđen samo e-mail-om službi tehničke podrške.