Istorija zaposlenja radnika

Calculus 12
Istorija radnika u firmi - dugme "Istorija"
Calculus 12
Istorija radnika u firmi
Calculus 12
Calculus 12 - Trejler

Prozor "Istorija radnika" se otvara klikom na dugme "Istorija" u prozoru "Radnici" i koristi za evidenciju poslova odnosno radnih mesta na kojim je radnik radio u preduzeću i van preduzeća. Potrebno je za svako radno mesto uneti određen skup podataka koji se odnosi na rad u preduzeću i rad van preduzeća ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Rad u firmi

Za rad u preduzeću unose se sledeći podaci: naziv radnog mesta "R.mesto:", organizaciona jedinica u kojoj se nalazi navedeno radno mesto "Org.jed:", da li je radnik primljen na određeno ili neodređeno vreme "Zaposlen na:" i ukoliko je zaposlen na određeno potrebno je uneti i na koji period "na:", uneti datum stupanja na radno mesti "Od:" i datum sa kojim se završava rad na određeno "Do:", datum odlaska iz firme "Dat.odlaska:", zvanje radnika "Zvanje:", pripadnost platnoj grupi "Pl.grupa:", koeficijent zarade "Koef:", stručna sprema radnog mesta "S.sprema:", izbor statusa zaposlenja "Status:", izbor vrste oporezivanja zarade definisanih u dažbinama "Porez za red.rad:", redni broj zahteva "Rbr.zahteva:", vrsta ugovora o radu (kolektivni ili Individualni) "Ugovor o zap:" i opšta napomena u vezi radnog mesta "Napomena:" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Pomoć

Za obračun staža u preduzeću kliknite na dugme .

Rad van firme

Za rad van preduzeća unose se sledeći podaci: naziv firme u kojoj je radnik radio "Firma:", propisana šifra delatnosti firme "Delatnost:", da li je radnik primljen na određeno ili neodređeno vreme "Zaposlen na:" i ukoliko je zaposlen na određeno potrebno je uneti i na koji period "na:", uneti datum stupanja na radno mesti "Od:" i datum sa kojim se završava rad na određeno "Do:", datum odlaska iz firme "Dat.odlaska:", zvanje radnika "Zvanje:", pripadnost platnoj grupi "Pl.grupa:", koeficijent zarade "Koef:", stručna sprema radnog mesta "S.sprema:", izbor statusa zaposlenja "Status:", izbor vrste oporezivanja zarade definisanih u dažbinama "Porez za red.rad:", redni broj zahteva "Rbr.zahteva:", vrsta ugovora o radu (kolektivni ili Individualni) "Ugovor o zap:" i opšta napomena u vezi radnog mesta "Napomena:" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Pomoć

Za obračun staža van preduzeća kliknite na dugme .

Za pregled kompletne istorije zaposlenja radnika potrebno je da u editoru ovog prozora u polje "Prikaz" izaberete stavku "KOMPLETNO" i kliknete na dugme "Pregled" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ovaj pregled nije editabilan.

Korisno je znati

Primena dodatnog filtera po delatnosti ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Obračun ukupnog radnog staža

Obračun staža u okviru ovog prozora pokreće se klikom na dugme "Obračun staža" . Staž se obračunava za vreme provedeno na radu u firmi, za vreme provedeno na radu van firme ili kao ukupni radni staž ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Interfejs i način unosa i obrade podataka objašnjena je u poglavljima Uputstva:

Štampani dokumenti

 • "Istorija zaposlenja"

 • "Istorija zaposlenja osnovna"

Evidencija radnih sati - karnet Vrh

Unos i pregled evidencije radnog vremena obavljate u prozoru "Evidencija radnih sati" klikom na dugme "Radni sati" koje se nalazi u filteru prozora "Radnici". Automatsko generisanja karneta omogućava brzi unos radnih sati po zaposlenom. Unos je moguć automatski za fiksno postavljen broj radnih sati, direktno popunjavanjem broja sati po danima za tekući mesec ili iz datoteke eksterne evidencije radnih sati.

Učitaj sliku
Evidencija radnih sati - Karnet.

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni

Evidencija radnog vremena u najvećem broju slučajeva obuhvata evidenciju radnih sati provedenih na redovnom radu. Pod redovnim radom podrazumeva se osmočasovni rad, odnosno četrdesetočasovna radna nedelja. U okviru prozora za evidenciju osnova za obračun "Osnovi za obračun" redovni rad je definisan u podprozoru "Osnov" u koloni "Naziv", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Pored redovnog rada prilikom evidentiranja radnih sati obavezna je i evidencija sledećih osnova ključnih za evidenciju i obračun zarada:

 1. Štampana "MESEČNA KNJIGA ZARADA" (karnet, šihterica) najčešće sadrži sledeće kolone, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

  • Za mesec - sadrži mesec i godinu za koji se vodi evidencija;
  • Tekući broj - broj reda u evidenciji;
  • Ime i prezime radnika - sadrži ime i prezime radnika za kojeg se evidencija vodi;
  • Redni broj dana u mesecu - sadrži redni broj dana za tekući mesec (1-31);
  • Svega dana - sadrži ukupan broj radnih dana za tekući mesec;
  • Svega časova - sadrži ukupan broj sati rada za tekući mesec;
  • Na dan - u ovu kolonu obrasca se unosi ugovoreni iznos zarade radnika po danu - dnevnica;
  • Na sat - u ovu kolonu obrasca se unosi ugovoreni iznos zarade radnika po satu - satnica;
  • Svega - u ovu kolonu unosi se ostvarena zarada radnika za tekući mesec;
  Učitaj sliku
  Kolone u mesečnoj knjizi zarada.

 2. U Excel-u "OBRAZAC ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA" (evidencija o radnom vremenu radnika) može sadržati sledeće kolone, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

  • Dan - sadrži nazive dana u nedelji;
  • Datum - sadrži datume za tekući mesec;
  • Redovni sati - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju sati provedeni na radu;
  • Prekovremeni sati - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju sati;
  • Bolovanje - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju sati;
  • Godišnji odmor - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju sati;
  • Noćni sati - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju sati;
  • Ukupno sati - u ovu kolonu obrasca se evidentiraju ukupni sati provedeni na radu i prekovremenom radu;
  Učitaj sliku
  Kolone karneta u Excel-u.

 3. Calculus 12 evidencija radnih sati sadrži sledeće kolone, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

  1. MBP - matični broj radnika u preduzeću;
  2. Radnik - Prezime i ime radnika;
  3. Mesec - naziv meseca za koji vodi evidencija radnih sati;
  4. Osnov za obračun - naziv osnova za obračun zarade;
  5. Svega - ukupan broj radnih sati po osnovu za obračun zarade;
  6. Redni broj dana u mesecu - sadrži broj sati u koloni za redni broj dana tekućeg meseca (1-31);
  7. Troškovno mesto - opis mesta troška u koje se zarada radnika radnika raspoređuje kao trošak.

  Učitaj sliku
  Kolone karneta u Calculus-u 12.

  Definisanje koji će od osnova za obračun biti evidentirani u prozoru za evidenciju radnih sati, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

  1. Osnov Dodatak za prekovremeni rad - za evidenciju sati prekovremenog rada;
  2. Osnov Dodatak za rad noću - za evidenciju sati provedenih na noćnom radu (višesmenski rad);
  3. Osnov Dodatak za rad na dane državnog praznika - za evidenciju radnih sati provedenih na radu na praznik;
  4. Osnov Dodatak za rad noću na državni praznik - za evidenciju radnih sati provedenih na noćnom radu na praznik;
  5. Osnov Naknada za bolovanje do 30 dana 65% - za evidenciju sati provedenih na bolovanju;
  6. Osnov Naknada za bolovanje do 30 dana 100% - za evidenciju sati provedenih na bolovanju;
  7. Osnov Naknada za godišnji odmor - za evidenciju odsustva sa rada radi korišćenja godišnjeg odmora;
  8. Osnov Naknada za plaćeno odsustvo - za evidenciju plaćenog odsustva sa rada;
  9. Osnov Naknada za dane državnog praznika - za evidenciju sati odsustva zbog državnog praznika;
  10. Osnov Bez naknade - za evidenciju sati neplaćenog odsustva sa rada.

  Učitaj sliku
  Osnovi za obračun zarada - kolona "Ide u karnet".
Važno

Ovim spisak osnova za evidenciju radnih sati nije iscrpljen i može se razlikovati od firme do firme. Takođe, važno je ne poistovećivati kolonu za fond časova "" i kolonu za karnet"Ide u karnet" jer isti osnov ne mora nužno ulaziti u fond časova dok istovremeno ulazi u evidenciju radnih sati (npr. osnov "Bez naknade").

Postupak evidencije radnih sati

U glavnom meniju programa "Obračun zarada" odaberite stavku iz glavnog menija "Osnovni podaci - Radnici" ili u glavnom meniju programa "Kadrovska evidencija" odaberite stavku "Osnovni podaci - Firma - Radnici" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Najbrži način je da u osnovnom meniju kliknete na ikonicu "Radnici" kako biste otvorili prozor za evidenciju podataka o radnicima - "Radnici".

Koristite filter prozora "Radnici" kako biste izlistali sve radnike za koje će te evidentirati prekovremene sate i kliknite na dugme "Pregled", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Potrebno je da filtrirate one zapise za koje će te evidentirati prekovremene radne radne sate. Ukoliko izlistani redovi sadrže i radnike za koje se ne evidentiraju radni sati, njih možete ukloniti kasnije, u samom prozoru za evidenciju radnih sati.

Učitaj sliku
Izlistani radnici za evidenciju radnih sati.

Kliknite na dugme "Radni sati" ( vidi sliku ) (vidi sliku) da otvorite prozor "Evidencija radnih sati".

Učitaj sliku
Spisak radnika - dugme "Radni sati".

U filteru prozora "Evidencija radnih sati", ( vidi sliku ) (vidi sliku) kliknite na polje "Tip rada:", ( vidi sliku ) (vidi sliku) i iz padajuće liste birajte stavku tipa rada "Redovan rad", zatim postavite mesec (polje "Mesec:") i godinu (polje "Godina:") ukoliko se razlikuju od tekućeg meseca i godine koje program automatski postavlja na osnovu sistemskog sata Vašeg računara. Možete postaviti broj radnih sati, (polje "Sati:"), različit od predefinisanih osam sati po radnom danu ukoliko se razlikuju od uobičajenog osmočasovnog radnog vremena. Na primer za osnov Naknada za dane godišnjeg odmora broj sati može biti sedam umesto uobičajenih osam. Podesite i ostala polja filtera po potrebi - organizacionu jedinicu firme u polju "Org.jed.:", radno mesto u polju "R.mesto:" itd...

Učitaj sliku
Evidencija radnih sati - polje "Tip rada".

Sada kada ste postavili filter, kliknite na dugme "Formiraj" kako bi se na osnovu postavljenog tipa rada generisali zapisi po radnicima za evidenciju radnih sati, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Primetite da je Karnet popunjen za sve radnike, da su svi radni dani popunjeni za svakog od radnika na 8 (osam) radnih sati po jednom radnom danu i da kolona "Svega" sadrži fond sati za postavljeni mesec u filteru, u ovom primeru to je januar 2018. godine. OVO JE VEĆ SNIMLJENO NAKON FORMIRANJA (!)

Učitaj sliku
Formiran karnet za tip rada "Redovan rad".
Korisno je znati

Polje "Tip rada:" sadrži nazive osnova koji su definisani u prozoru "Osnovi za obračun", u podprozoru "Osnov" u koloni "Naziv", ( vidi sliku ) (vidi sliku), pa samim tim i osnov "Redovan rad".

Obračun zarada na osnovu podataka iz evidencije radnih sati

U programu za obračun zarada u prozoru "Obračuni" formirajte obračun za mesec za koji ste evidentirali radne sate, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Zatim u istom prozoru birajte listić "Kartice" i kliknite da dugme "Ažuriraj" kako biste uvezli podatke o radnicima iz baze ili datoteke za ovaj obračun, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Ažuriranje podataka o radnicima za tekući obračun zarada.

Po ažuriranju podataka o radnicima za obračun zarada kliknite na dugme "Inicijalizacija". Otvoriće se dijalog prozor "Inicijalizacija obračuna". U okviru ovog dijalog prozora kliknite da dugme "Iz karneta", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Posle nekoliko trenutaka dijalog prozor će se zatvoriti. Sada ponovo kliknite na dugme "Inicijalizacija" i u okviru dijalog prozora "Inicijalizacija obračuna" postavite ostale osnove koji ulaze u obračun a nisu evidentirani u prozoru za evidenciju radnih sati, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Nakon ove dvostruke inicijalizacije kartica za obračun sadrži osnove preuzete i inicijalizovane iz evidencije radnig sati (Karnet) i one koje ste sami inicijalizovali (uključili u obračun), ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prikaz iniciranih osnova za obračun zarade iz karneta.

Sada kliknite na dugme "O b r a č u n" kako biste pokrenuli proceduru obračuna zarada na osnovu podataka o radnim satima radnika dobijenih iz evidencije radnih sati - karneta i iniciranih iz podprozora "Inicijalizacija obračuna", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Obračunata zarada na osnovu radnih sati iz karneta.

Ovim je obračun zarada na osnovu podataka o radnim satima zaposlenih dobijenih iz evidencije o radnim satima završen, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Završen obračun na osnovu radnih sati iz karneta.
Calculus pravilo

Dugme "Radni sati" vidljivo je u programima "Obračun zarada" i "Kadrovska evidencija" u filteru prozora "Radnici". Dugme "Dosije radnika" vidljivo je samo u progamu "Kadrovska evidencija" u filteru prozora "Radnici" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Zamena vrednosti u selektovanim redovima karneta Vrh

Prozor "Zamena u selektovanim redovima" može se otvoriti samo klikom na dugme "Zameni" u prozoru "Evidencija radnih sati".

Učitaj sliku
Prozor "Zameni" koji se poziva dugmetom "Zameni".

Pomoću prozora "Zamena u selektovanim redovima" mogu se zameniti vrednosti u kolonama od 1 do 31 za selektovane redove.

Evidencija prekovremenog rada Vrh

Ukoliko zaposleni radi više od 40 sati nedeljno tada se sati rada preko 40 računaju u prekovremeni rad. Ovi sati se evidentiraju kao prekovremeni sate rada. Unos i pregled evidencije prekovremenog radnog vremena se obavlja direktno u prozoru "Evidencija radnih sati". Automatsko generisanja karneta omogućava brzi unos prekovremenih radnih sati po zaposlenom. Unos je moguć direktno popunjavanjem broja sati po danima za tekući mesec ili iz datoteke eksterne evidencije prekovremenih radnih sati.

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni

U okviru evidencije "Osnovi za obračun" dodatak za prekovremeni rad definisan je u podprozoru "Osnov" u koloni "Naziv", ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Uključivanje osnova "Dodatak za prekovremeni rad" u evidenciju sati prekovremenog rada.

Postupak evidencije prekovremnog rada

U glavnom meniju programa "Kadrovska evidencija" odaberite stavku "Osnovni podaci - Firma - Radnici" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Najbrži način je da u osnovnom meniju kliknete na ikonicu "Radnici" kako biste otvorili prozor za evidenciju podataka o radnicima - "Radnici".

Koristite filter prozora "Radnici" kako biste izlistali sve radnike za koje će te evidentirati prekovremene sate i kliknite na dugme "Pregled", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Potrebno je da filtrirate samo one zapise za koje će te evidentirati prekovremene radne radne sate.

Učitaj sliku
Radnici - selektovani radnici za evidenciju radnih sati.

Kliknite na dugme "Radni sati" ( vidi sliku ) (vidi sliku) da otvorite prozor "Evidencija radnih sati".

Učitaj sliku
Radnici - dugme "Radni sati".

U filteru prozora "Evidencija radnih sati" ( vidi sliku ) (vidi sliku) kliknite na polje "Tip rada:", ( vidi sliku ) (vidi sliku) i iz padajuće liste birajte stavku tipa rada "Dodatak za prekovremeni rad", zatim postavite mesec u polju "Mesec:" i godinu u polju "Godina:" ukoliko se razlikuju od tekućeg meseca i godine i promenite broj radnih sati u polju "Sati:" po danu na nula vrednost (prazno). Podesite i ostala polja filtera po potrebi - organizacionu jedinicu firme u polju "Org.jed.:", radno mesto u polju "R.mesto:" itd...

Učitaj sliku
Evidencija radnih sati - polje "Tip rada".

Sada kada ste postavili filter, kliknite na dugme "Formiraj" kako bi se na osnovu postavljenog tipa rada "Dodatak za prekovremeni rad" generisali zapisi po radnicima za evodenciju prekovremenih radnih sati, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Formiranje evidencija radnih sati.

Primetite da će evidencija radnih sati (Karnet) biti popunjena za sve zapise (radnike) u prozoru "Radnici" i da su polja za unos radnih sati nepopunjena. Kolona "Svega" sadrži nulu za fond sati prekovremenog rada za tekući (postavljeni) mesec (u ovom primeru to je februar 2018. godine). Ukoliko izlistani zapisi sadrže i podatke o radnicima koji nemaju prekovremene radne sate, selektujte te zapise i izbacite ih dugmetom , ( vidi sliku ) (vidi sliku). OVO JE VEĆ SNIMLJENO NAKON FORMIRANJA (!)

Učitaj sliku
Izbacivanje zapisa koji ne ulaze u evidenciju prekovremenih sati rada.

Popunite evidenciju radnih sati za sve zapise (radnike) unosom broja sati prekovremenog rada polja za unos radnih sati po danima u mesecu. Kolona "Svega" sadrži zbir sati prekovremenog rada za tekući (postavljeni) mesec (u ovom primeru to je februar 2018. godine), ( vidi sliku ) (vidi sliku). OVO JE VEĆ SNIMLJENO NAKON FORMIRANJA (!)

Učitaj sliku
Popunjena evidencija prekovremenih sati rada.

Pregled i praćenje evidencije sati prekovremnog rada

Za pregled i praćenje evidencije prkovremenog rada po radnicima i mesecima u glavnom meniju programa "Obračun zarada" odaberite stavku iz glavnog menija "Osnovni podaci - Radnici" ili u glavnom meniju programa "Kadrovska evidencija" odaberite stavku "Osnovni podaci - Firma - Radnici" . Najbrži način je da u osnovnom meniju kliknete na ikonicu "Radnici" kako biste otvorili prozor za evidenciju podataka o radnicima - "Radnici", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na dugme "Radni sati" da otvorite prozor "Evidencija radnih sati". Postavite u filteru godinu, mesec i "Tip rada:" na vrednost "Dodatak za prekovremeni rad" i kliknite na dugme "Pregled", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Pregled i praćenje evidencije sati prekovremnog rada.
Trik

Da izlistate sve evidentirane radne sate postavite u filteru godinu i mesec a polje "Tip rada:"ostavite prazno.

Calculus pravilo

Polje "Tip rada:" sadrži samo nazive osnova koji su definisani u prozoru "Osnovi za obračun", u podprozoru "Osnov" u koloni "Naziv", ( vidi sliku ) (vidi sliku), pa samim tim i osnov "Dodatak za prekovremeni rad". Da bi se potrebni osnovi za obračun pojavili u padajućoj listi "Tip rada:" prethodno moraju biti potvrđeni u koloni "Ide u karnet" koja se nalazi u prozoru "Osnovi za obračun", u podprozoru "Osnov" programa "Obračun zarada".