Privremeno zatvaranje i ponovno pokretanje aplikacije Kasa

Kasa - aplikacioni meni
Calculus 12
Kasa - privremeni izlazak iz programa KASA
Calculus 12
Kasa - nastavak dana
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Izlazak iz aplikacije Kasa se može uraditi tako što se prvo poništi započeti račun klikom levim tasterom miša na dugme "Poništi (F3)" a zatim se klikne na dugme "Odjava (ESC)" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U iskačućem prozoru za odjavu je potrebno kliknuti na dugme "Izađi iz programa". Program KASA će se zatvoriti ali ne i "DAN". Prilikom ponovnog ulaska u program potrebno je ponovo se ulogovati a po pokretanju programa KASA u okviru iskačućeg dijalog prozora klikom na dugme "Otvori ponovo", program je spreman za nastavak rada (nastavak rada za tekući dan) ( vidi sliku ) (vidi sliku).