Nalog za utovar

Kasa - aplikacioni meni
Calculus 12
Kasa - Nalog za utovar
Calculus 12
Kasa - podaci o komitentu za štampu
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko niste u programu Kasa pokrenite aplikacioni meni Calculusa 12 ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na ikonicu KASA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Potrebno je uneti naziv korisnika i njegovu lozinku. Nakon klika na dugme "Potvrdi" ulazi se u program KASA ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12 omogućava iz pregleda računa štampanje naloga za utovar. Klikom na dugme "Pregled (F2)" poterbno je izabrati račun za koji se želi štampa naloga za utovar ( vidi sliku ) (vidi sliku). Zatim klikom na dugme "Nalog za utovar" program otvara prozor za popunjavanje podataka o komitentu ( vidi sliku ) (vidi sliku). Podatke je moguće popuniti ručno ili automatski, dvoklikom levim tasterom miša u neko od polja forme i izborom komitenta. Klikon na dugme "Potvrdi" program štampa nalog za utovar na štampaču koji je podešen kao podrazumevani na tom računaru.