Mape

Calculus 12
Dodeljivanje mapa - meni
Calculus 12
Dodeljivanje mapa

Ovaj prozor predviđen je za dodeljivanje mapa (datoteka sa slikama) koje omogućuju prostorno lociranje određenog podatka u bazi. Npr. možete uz naziv mesta u prozoru za evidenciju područja dodeliti mapu tog mesta a zatim pojedinim komitentima obeležiti lokaciju na mapi. Možete uz neku organizacionu jedinicu preduzeća vezati plan zgrade kao mapu i u okviru plana zgrade obeležiti prostorije sektora ili odelenja.

U polje Osnovna mapa unosi se naziv osnovne datoteke (npr. plan grada za grad ili plan zgrade za osnovnu organizacionu jedinicu) (vidi sliku) (vidi sliku)Osnovna mapa.

Calculus 12
"Osnovna mapa".

U polje Mapa pozicije unosi se naziv datoteke sa slikom u okviru koje će se određivati pozicija (npr. plan grada za komitenta ili plan zgrade za podređene organizacione jedinice) (vidi sliku) (vidi sliku)Mapa pozicije. U polju za izbor "Osnovna mapa / Mapa pozicije", određuje se koja se mapa trenutno prikazuje na ekranu.

Calculus 12
"Mapa pozicije".
Savet

Kada se prikaže mapa pozicije, možete mišem "odvući" kvadratić sa crvenim krstićem na mesto na mapi gde želite locirati tekući podatak. To mesto će biti upamćeno po zatvaranju prozora. U gornjem levom uglu nalaze se dugmad i polja za procentualno uvećanje ili smanjenje prikazane mape.

U glavnom meniju izaberite Opcije - Opcije programa..., otvorite listić "Opšte" i u polje Direktorijum sa mapama: unesite u zavisnosti od operativnog sistema navedene putanje (vidi sliku) (vidi sliku)Definisanje putanje direktorijuma sa mapama. Sve mape moraju biti Windows bitmape sa ekstenzijom BMP.

Calculus 12
"Definisanje putanje direktorijuma sa mapama".