Eksterni dokumenti

Calculus 12
Meni "Eksterni dokumenti"
Calculus 12
Ikona "Eksterni dokumenti"
Calculus 12
"Primer otvorenog vezanog eksternog dokumenta".
Calculus 12
Unos i pregled eksternih dokumenata vezanih za Calculus dokument

Eksterni dokumenti predstavljaju dokumenta drugih aplikacija vezanih uz tekući zapis. Pod "drugim aplikacijama" podrazumevamo programe za obradu tekstualnih datoteka, programe za obradu fotografija, crteža, zvuka ili video sadržaja. Da biste povezali takve eksterne datoteke sa nekim podatkom ili dokumentom u bazi Calculus-a 12 nije neophodno da na vašem računaru imate instaliran program kojim možete otvoriti ili obraditi povezanu eksternu datoteku. Nasuprot tome, da biste otvorili i pregledali eksterni dokument morate imati instaliran program za pregled tog tipa datoteke.

Primer

Nije neophodno da za pregled eksternog dokumenta imate instaliran program za obradu tog tipa datoteke ali morate imati instaliran program za pregled (eng. preview application). Ukoliko ne možete videti sadržaj povezanog eksternog dokumenta tada preuzmite sa interneta neki od besplatnih programa za pregled tog tipa datoteka, odnosno za pregled datoteka određene ekstenzije (.xls, .doc, .odt, .html, .jpg, .pdf, ...).

Eksterni dokument možete povezati praktično sa bilo kojim podatkom u bazi, bilo da se radi o nekom od osnovnih podataka (npr. komitenti, artikli) ili o nekom dokumentu (izlazna faktura, ulazna faktura, kalkulacija, ...) pa čak i stavci dokumenta. Na primer, ako imate detaljan tehnički opis nekog proizvoda, njegove fotografije, kataloge i sl, možete ih povezati sa određenim artiklom u evidenciji artikala. Možete za ulaznu fakturu u KUF vezati eksterni dokument, (vidi sliku) (vidi sliku)Vezivanje eksternog dokumenta, ili ako imate tekstualne dokumente vezane za kontakte sa određenim komitentima, možete ih vezati uz komitenta i naravno ukoliko imate ugovor u vidu teksta ili kopije sa nekim vašim komitentom, možete fajl ugovora povezati sa konkretnom izlaznom fakturom itd. Eksterni dokumenti za povezivanje mogu biti smešteni u bilo koju fasciklu na vašem računaru ali se mogu nalaziti i na mrežnom disku, CD ROM-u, fleš memoriji ili na Internet oblaku (MS OneDrive, Dropbox, Google Drive, ...).

Calculus 12
"Vezivanje eksternog dokumenta".
Calculus pravilo

Radi lakše i ažurnije evidencije u opcijama programa, u listiću Opšte u okviru sekcije Direktorijumi možete postaviti inicijalnu putanju do direktorijuma u kojem čuvate eksterne dokumente (vidi sliku) (vidi sliku)Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka i odatle ih povezati sa dokumentima u Calculus 12 bazi podataka.
.

Calculus 12
"Opcije programa - putanja do eksternih dokumenata".

Da biste povezali eksterni dokument sa dokumentom ili podatkom u bazi podataka postupite na sledeći način:

Ukoliko želite neki eksterni dokument da povežete sa ulaznom fakturom, otvorite prozor KUF, selektujte željenu ulaznu fakturu i kliknite u okviru radnog menija na ikonicu dugmeta "Eksterni dokumenti", (vidi sliku) (vidi sliku)Dugme radnog menija za pozivanje prozora "Eksterni dokumenti" ili iz glavnog menija Dokumenti - Eksterni dokumenti otvorite prozor za povezivanje eksternih dokumenata (vidi sliku) (vidi sliku)Stavka glavnog menija za pozivanje prozora "Eksterni dokumenti".

Calculus 12
Dugme radnog menija za pozivanje prozora "Eksterni dokumenti"
Calculus 12
Stavka glavnog menija za pozivanje prozora "Eksterni dokumenti"

Sačekajte da se otvori dijalog prozor "Eksterni dokumenti" i ubacite novi zapis, (vidi sliku) (vidi sliku)Novi zapis.

Calculus 12
Novi zapis.

Zatim kliknite na ikonicu otvorene fascikle kako biste otvorili prozor za izbor eksternog dokumenta koji želite povezati (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor eksternog dokumenta. Izaberite eksterni dokument i kliknite na taster Potvrdi .

Calculus 12
"Izbor eksternog dokumenta".

Kada se zatvori prozor za izbor eksternog dokumenta unesite kratak opis eksternog dokumenta (vidi sliku) (vidi sliku)Unos opisa eksternog dokumenta a zatim kliknite na dugme Izađi .

Calculus 12
"Unos opisa eksternog dokumenta".

Jednom povezane eksterne dokumente u bilo kom trenutku možete pregledati i otvoriti klikom na ikonicu dugmeta "Eksterni dokumenti" , (vidi sliku) (vidi sliku)Vezani eksterni dokumenti za ulaznu fakturu.. Dugmetom otvarate selektovani eksterni dokument dok dugmetom možete odštampati vezani eksterni dokument.

Calculus 12
Vezani eksterni dokumenti za ulaznu fakturu.

Vezani dokument otvara program kojem je u Vindovsu pridružena ekstenzija dokumenta (.xls, .doc, .odt, .html, .jpg, .pdf, ...) (vidi sliku) (vidi sliku)Primer otvorenog vezanog eksternog dokumenta..

Calculus 12
"Primer otvorenog vezanog eksternog dokumenta".

Eksterni dokumenti u lokalnoj mreži i oblakuVrh

Eksterni dokumenti u mreži

Mapiranjem mrežnog diska možete omogućiti korisnicima pristup eksternim dokumentima na svim ili pojedinim umreženim računarima. Mapiranje diska obavite preko istraživača datoteka (File Explorer-a) u operativnom sistemu Windows 10, kako biste mogli da unesete njegovu mrežnu adresu kao inicijalnu putanju do direktorijuma u kojem čuvate eksterne dokumente (vidi sliku) (vidi sliku)Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka u lokalnoj mreži za sve mrežne korisnike.

Mapiranje mrežnog diska

Calculus 12
Mapiranje mrežnog diska.
 1. Otvorite istraživač datoteka (File Explorer) sa linije poslova ili putem Start menija ili pritisnite taster sa Windows logotipom + E.

 2. Izaberite stavku Ovaj računar (This PC) u levom prozoru. Zatim na listiću kartici Računar (Computer) izaberite opciju Mapiraj mrežni disk (Map network drive).

 3. Izaberite oznaku disk jedinice na listi Disk jedinica, (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor jedinice diska - izaberite bilo koje dostupno slovo.

  Calculus 12
  Izbor jedinice diska.
 4. U okviru Fascikla (Folder) unesite putanju fascikle ili računara ili izaberite stavku Potraži da biste pronašli fasciklu ili računar. Da biste se povezali svaki put kada se prijavite na računar, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponovo uspostavi vezu prilikom prijavljivanja (Reconnect at sign-in).

 5. Kliknite na dugme Završi. (Finish)

Svi eksterni dokumenti koje će biti povezivani sa dokumentima Calculus-a moraju biti snimljeni na mapirani disk kako biste mogli da im pristupite i da ih otvorite klikom na ikonicu dugmeta "Eksterni dokumenti" , (vidi sliku) (vidi sliku)Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka u lokalnoj mreži.

Calculus 12
Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka u lokalnoj mreži.
Savet

Ako ne možete da se povežete sa mrežnim diskom ili fasciklom, računar sa kojim pokušavate da se povežete je možda isključen ili možda nemate odgovarajuće dozvole. Za pomoć se obratite administratoru mreže.

Eksterni dokumenti na oblaku (Cloud)Vrh

Eksterni dokumenti na OneDrive

Eksterne datoteke pored lokalnih i mrežnih disk jedinica možete držati i na oblaku. U tu svrhu na Vebu možete koristiti besplatno Microsoft OneDrive kapaciteta do 5GB. Prednosi su višestruke i pobrojaćemo samo one najvažnije:

OneDrive na računaru

Kada instalirate OneDrive aplikaciju za Windows, biće instalirana fascikla OneDrive, (vidi sliku) (vidi sliku)OneDrive na računaru.

Calculus 12
OneDrive na računaru.

Ova fascikla se sinhronizuje sa OneDrive na oblaku. Ako dodate, ažurirate ili obrišete datoteku ili fasciklu na OneDrive na računaru sve promene će se odraziti i na datoteke i fascikle na Veb lokaciji OneDrive i obrnuto, (vidi sliku) (vidi sliku)Veb lokacija OneDrive.

Calculus 12
Veb lokacija OneDrive.
Napomena

Ako ste iskoristili mnogo prostora za skladištenje datoteka u fascikli OneDrive, preuzimanje svih datoteka može da potraje prilikom prve instalacije aplikacije OneDrive.

Korisno je znati

Ako na računaru imate Windows 10 aplikacija OneDrive je ugrađena u OS tako da ne morate da je instalirate. OneDrive se automatski pojavljuje u istraživaču datoteka (File explorer) kao lokacija za čuvanje datoteka. Informacija o OneDrive u Windows-u 8.1 i Windows-u RT 8.1 pročitajte u Microsoft uputstvu: Pomoć za OneDrive za Windows 8.1. Za Windows 7 ovde preuzmite aplikaciju za Windows 7 . Aplikacija OneDrive nije podržana na operativnom sistemu Windows XP. Ako pokušate da je instalirate na računaru sa operativnim sistemom Windows XP, dobićete poruku o grešci ali je moguće preko internet istraživača (Internet Explorer) pristupiti sadržaju u One Drive.

Mapiranje OneDrive oblaka kao mrežnog diska

 1. Prijavite se na Vaš OnDrive na Vebu, (vidi sliku) (vidi sliku)Prijava na OneDrive naa Vebu.

  Calculus 12
  Prijava na OneDrive naa Vebu.
 2. Izaberite stavku Datoteke (Files) u levom prozoru. URL će sadržati cID broj. Kopirajte i snimite cID na sigurno mesto, (vidi sliku) (vidi sliku)Određivanje cID broja.

  Calculus 12
  Određivanje cID broja.
 3. Otvorite istraživač datoteka (File Explorer) sa linije poslova ili putem Start menija ili pritisnite taster sa Windows logotipom + E.

 4. Izaberite stavku Ovaj računar (This PC) u levom prozoru. Zatim na listiću kartici Računar (Computer) izaberite opciju Mapiraj mrežni disk (Map network drive).

 5. Izaberite oznaku disk jedinice na listi Disk jedinica, (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor jedinice diska i foldera OneDrive na Vebu - izaberite bilo koje dostupno slovo.

  Calculus 12
  Izbor jedinice diska i foldera OneDrive na Vebu.
 6. U okviru Fascikla (Folder) unesite putanju https://d.docs.live.net/ i dodajte joj cID koji ste sačuvali u drugom koraku tako da kompletna putanja sada izgleda https://d.docs.live.net/F2F9910529B07F38. Imajte na umu da je Vaš cID različit od ovog u datom primeru. Da biste se povezali svaki put kada se prijavite na računar, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponovo uspostavi vezu prilikom prijavljivanja (Reconnect at sign-in).

 7. Kliknite na dugme Završi. (Finish)

  Sistem će zatražiti da se ulogujete na OneDrive - korisničko ime i lozinku. Sada kada se prijavite, novi disk će biti vidljiv u istraživaču datoteka (File Explorer), u stavci Ovaj računar (This PC), s nazivom koji odgovara unešenom cID broju, (vidi sliku) (vidi sliku)Prikaz mape.

  Calculus 12
  Prikaz mape.
 8. Ukoliko želite možete preimenovati naziv mape, Preimenuj je, ako je potrebno, (vidi sliku) (vidi sliku)Promena naziva mape.

  Calculus 12
  Promena naziva mape.
 9. U glavnom meniju birajte stavku Opcije -> Opcije programa ..., i u listiću Opšte u okviru sekcije Direktorijumi postavite inicijalnu putanju do OneDrive za eksterne dokumente (vidi sliku) (vidi sliku)Inicijalni direktorijum na OneDrive za čuvanje eksternih datoteka i odatle ih povezivati sa dokumentima u Calculus 12 bazi podataka.

  Calculus 12
  Inicijalni direktorijum na OneDrive za čuvanje eksternih datoteka.

Svi eksterni dokumenti koje će biti povezivani sa dokumentima Calculus-a moraju biti snimljeni i sinhronizovani na OneDrive na Vebu kako biste mogli da im pristupite i da ih otvorite klikom na ikonicu dugmeta "Eksterni dokumenti" , (vidi sliku) (vidi sliku)Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka na OneDrive.

Calculus 12
Inicijalni direktorijum za čuvanje eksternih datoteka na OneDrive.
Trik

Eksterni dokumenti koji su izgubili vezu sa dokumentom u bazi podataka ili više ne postoje označeni su crvenom bojom u prozoru "Eksterni dokumenti" u koloni za prikaz rednog broja zapisa, (vidi sliku) (vidi sliku)Nepostojeći eksterni dokument.

Savet

Ako ne možete da se povežete na OneDrive, računar sa kojim pokušavate da se povežete možda ima problem sa internet konekcijom.