Uputstvo F1

Calculus 12
Uputstvo F1

Calculus 12 Uputstvo dostupno je kako na Internetu tako i lokalno. Link Web uputstva na Internetu: Calculus 12 Help . Web uputstvo zamenjuje klasično uputstvo i integrisano je sa programom (bilo koje dugme za uputstvo otvara Web uputstvo ukoliko ste povezani sa Internetom). U Calculus 12 uputstvo uključena su i sva dodatna uputstva koja su se preuzimala kao posebni prilozi sa Internet stranice za preuzimanja.

Kako biste u toku rada dobili sveobuhvatna uputstva o korišćenju pokrenute Calculus 12 aplikacije odaberite stavku "Uputstvo > Uputstvo F1" ili klikom na ikonu u okviru osnovnog menija (toolbar-u) na dugme Uputstvo .

Link za preuzimanje lokalnog uputstva u obliku elektronske knjige možete preuzeti ovde http://calculus-portal.rs/help/srp_sr/Calculus12Help.exe . Preizmite i raspakujte lokalno uputstvo na željenu lokaciju. Zatim pokrenite izvršni fajl elektronske knjige "Calculus12Help.exe".

Lokalno uputstvo

Ukoliko želite da klikom na dugme za pozivanje uputstva u okviru bilo kog prozora Calculusa 12 otvara uputstvo u lokalu kliknite ovde i pročitajte kako da preuzmete i koristite lokalno uputstvo.