O programu

Calculus 12
O programu
Calculus 12
O programu

Otvorite dijalog prozor "O programu" iz glavnog menija klikom na opciju "O programu - Uputstvo ..." ili kliknite na ikonu osnovnog menija "O programu" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Prozor "O programu" sadrži naziv programa u kojem ste otvorili ovaj prozor, tekuću verziju Calculusa 12, datum poslednjih instaliranih dodataka, tekuću verziju baze podataka i poslovnu godinu otvorene baze podataka.

Calculus 12
"O programu".

Detaljne sistemske informacije Vrh

Klikom na dugme "Detaljne sistemske informacije" otvarate prozor "Sistemske informacije" koji sadrži pasuse sa podacima o vašem računaru i instaliranom operativnom sistemu, spiskom postavljenih regionalnih parametara i Calculus 12 setovanjima, kako programa, zako i Calculus baze podataka.

Calculus 12
"Sistemske informacije".

Ove informacije mogu se snimiti u tekstualnu datoteku "CalculusSystemInfo.txt" (podrazumevano u folder "User/Documents") (vidi sliku) (vidi sliku) Datoteka "CalculusSystemInfo.txt. Pored sistemskih detalja, u datoteku se dodaju i INI fajlovi sa korisničkog računara (user.ini, pop97.ini itd) i korisničke opcije iz Admin baze. Ova datoteka je predviđena za dostavljanje službi tehničke podrške i programerima u Calculusu doo, kada korisnik prijavljuje neki problem u programu.

Korisno je znati

Nije neophodno uvek dostavljati tu datoteku, ali ponekad će biti korisno radi bržeg rešavanja problema, da ne bismo više puta tražili razne informacije od korisnika. Ovako je sve prikupljeno na jednom mestu.