Uputstvo za prozor Shift + F1

Calculus 12
Uputstvo za prozor Shift+F1

Kako biste u toku rada dobili sveobuhvatna uputstva o načinu korišćenja otvorenog prozora Calculusa 12 odaberite stavku "Uputstvo > Uputstvo Shift + F1" ili klikom na ikonu u okviru radnog menija (toolbar-u) na dugme Uputstvo za prozor .

Bez obzira da li koristite internet ili lokalno uputstvo, moguće je dobiti pomoć za svaki od otvorenih prozora klikom na ikonu u okviru radnog menija (toolbar-u) na dugme Uputstvo za prozor . U specifičnim slučajevima kod dijalog i ostalih iskačućih prozora umesto ikone za pomoć koristi se komandno dugme "Uputstvo"

Savet

Uputstvo na internetu otvara vaš podrazumevani internet pregledač dok lokalno uputstvo sadrži interni pregledač i ne zavisi od postavki podrazumevanog internet pregledača.