Editor izraza (formula)

Prozor za formiranje izraza.
Učitavam sliku
Spisak promenljivih u prozoru za formiranje izraza.
Učitavam sliku
Spisak promenljivih u prozoru za formiranje izraza.
Učitavam sliku
Calculus 12 - Trejler

Izrazi – sintaksa

Izrazi (Formule) se koriste u različite svrhe u više programa Calculus 12 paketa, za definisanje receptura za proizvode, za formiranje izraza za izračunavanje zarada itd. Izraz se definiše u editoru "Izraz" prozora "Formiranje izraza" ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Editor izraza prozora "Formiranje izraza".

Unutar izraza mogu se koristiti promenljive koje su ponuđene u listi "Promenljive" prozora "Formiranje izraza" i koje se razlikuju, zavisno od toga iz kog programa Calculusa 12 je prozor "Formiranje izraza" pozvan ( vidi sliku ) Učitavam sliku. Promenljive možete ubaciti u izraz dvostrukim klikom miša na promenljivu ili je direktno sa tastature upisati u izraz, pri čemu treba paziti da promenljiva uvek bude zatvorena dvostrukim (velikim) navodnicima. Prvi način unosa je sigurniji, jer upisivanjem može doći do greške.

Učitavam sliku
Spisak promenljivih prozora "Formiranje izraza".

Tekstualni podaci (stringovi) unose se zatvoreni u jednostruke (male) navodnike. Takođe se mogu koristiti operatori koji su ponuđeni na tasterima u obliku kalkulatora. Većina ih je jasna sama po sebi, pa ćemo objasniti samo one koji su teže razumljivi:

Prozor za unos izraza "Formiranje izraza"

Prozor za unos izraza "Formiranje izraza" se otvara npr. iz osnova za obračune u programu Obračuna zarada ili iz receptura artikala u programu Proizvodnja.

Operatori

  • ** - stepenovanje brojeva, npr: 10 ** 4 znači 10 na četvrti stepen
  • <> - znači "različito od"
  • AND, OR i NOT - logički operatori za sastavljanje uslova
  • IN - skraćeni način za pisanje jednakosti više vrednosti jednog tekstualnog podatka. Npr. ako želite da napišete da stručna sprema radnika može biti SSS, VŠS i VS to možete napisati ovako:"Stručna sprema" = 'SSS' OR "Stručna sprema" = 'VŠS' OR "Stručna sprema" = 'VS', ali može i kraće "Stručna sprema" IN ( 'SSS', 'VŠS','VS' )

U listi "Funkcije" nalaze se ponuđene matematičke i druge funkcije koje se mogu koristiti u izrazima ( vidi sliku ) Učitavam sliku. U izraz se ubacuju, kao i promenljive, dvostrukim klikom miša. Ovde ćemo objasniti standardne funkcije koje se nude za sve izraze, dok u određenim situacijama postoje i specifične funkcije, koje se koriste samo za određene vrste izraza.

Učitavam sliku
Spisak funkcija prozora "Formiranje izraza".

Tabelarni pregled promenljivih Vrh


"Akontacija"

Ovo je osnov za obračun koji je korisnik uneo, kao i bilo koji drugi, kao npr. redovan rad, ne treba mu opis. Korisnici ga često koriste za akontacioni obračun umesto redovnog rada .

"Akotacije"

Vraća ukupan bruto iznos svih akontacija aktuelnog obračuna za odabranog radnika.

"Bez naknade"

Ovo je osnov za obračun koji je korisnik uneo, kao i bilo koji drugi, kao npr. redovan rad, ne treba mu opis. Obično se koristi kada je potrebno za neke sate evidentirati radne sate a ne isplatiti zaradu. Koristi se za evidentiranje radnih sati volontera i recimo učenika na praksi, samo da bi se imala evidencija.

"BrCas - Bez naknade"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Dodatak za prekovremeni rad"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Dodatak za rad na dane državnog praznika"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Dodatak za rad noću"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Dodatak za rad noću na državni praznik"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za bolovanje do 30 dana 100%"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za bolovanje do 30 dana 65%"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za bolovanje preko 30 dana"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za dane državnog praznika"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za godišnji odmor"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za invalide rada"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za plaćeno odsustvo"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Naknada za porodiljsko odsustvo"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Prevoz neoporezivi R"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"BrCas - Stimulacija"

Sve promenljive sa nazivom „BrCas – (naziv nekog osnova za obracun)“ čitaju broj časova (količinu) koji je unet na tom osnovu za obračun u aktuelnom obračunu.

"Broj casova"

Broj časova osnova u kojem se koristi ova promenljiva u formuli. Recimo ako koristite u formuli za „naknadu za bolovanje“ to će biti broj časova koji su uneti za taj osnov za obračun

"Bruto prethodnog osnova"

Zbir bruta svih osnova iz aktuelnog obračuna čija je grupa i redni broj manja od grupe i rednog broja osnova gde se pojavljuje ova promenljiva, umanjena za ukupan bruto iz akontacije ukoliko se u drugom delu obračuna nije oduzimala akontacija (pomoću promenljive –„akontacije“)

"Bruto umesto koef"

Ukoliko je „štiklirano“ „Bruto umesto koeficijenta“ na radnom mestu, ova vrednost je 1, ukoliko je popunjen kvadratić ova vrednost je 2, ukoliko je prazan kvadratić ova vrednost je 0 ( podrazumevana vrednost)

"Cena prevoza na posao"

Vraća cenu koja je definisana u osnovni podaci /prevoz na posao ua relaciju koja je navedena u tab-u stambeno radnika i za obračunski period

"Dnevni iznos TO"

Dnevni iznos TO sa zaglavlja obračuna

"Dodatak za prekovremeni rad"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Dodatak za rad na dane državnog praznika"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Vrednost sata tekućeg meseca"

Za tekući mesec daje ukupan bruto osnova koji ulaze u fond časova podeljen sa brojem časova na tom osnovima

"Dodatak za rad noću"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Dodatak za rad noću na državni praznik"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Fond casova"

Fond časova sa zaglavlja obračuna

"Godine staža"

Ukoliko je u opcijama programa čekirano „Godine staža su godine staža u firmi“ vraća godine staža u firmi, u suprotnom vraća ukupan staž radnika na poslednji dan obračunskog perioda

"Godine staža u firmi"

Godine staža u firmi na poslednji dan obračunskog perioda

"Interni rang"

Interni rang sa radnog mesta. Imajte u vidu da je ovo niz znakova, nije broj

"Godine staža van firme"

Godine staža van firme(ukupan staž – godine staža u firmi)

"Koef - Prevoz neoporezivi"

Sve promenljive „Koef- (naziv osnova)“daju koeficijent tog osnova za obračun, naravno ako je to osnov za koji se unosi koeficijent

"Koef Osnova"

Za osnove kojima se unosi koeficijent ovo je vrednost unetog koeficijenta

"Koeficijent"

Koeficijent iz polja „Koef“ u tab-u radno mesto za radno mesto radnika koje je u obračunu

"Koeficijent ostalih usklađivanja"

Računa proizvod koeficijenata ostalih usklađivanja počev od prvog od "ostalih usklađivanja" do usklađivanja za mesec za koji se radi obračun. Obe promenljive koriste iste osnove za obračun kao i promenljiva "VrednostSataRadaPreth3Mesec".
Napomena: Promenljiva je besmislena ako nema ničega upisanog u tabu "Izostanci", i zato će u tom slučaju njena vrednosti biti 1. Promenljiva sama vodi računa na koji mesec treba da se primeni i proverava da li je bolovanje počelo prvog u mesecu ili ne.

"Koeficijent prvog usklađivanja"

Računa koeficijent prvog usklađivana izmđu tri cela meseca koja prethode otvaranju bolovanja(do 30 dana) meseca koji prethodi mesecu za koji se vrši usklađivanje.
Napomena: Promenljiva je besmislena ako nema ničega upisanog u tabu "Izostanci", i zato će u tom slučaju njena vrednosti biti 1. Promenljiva sama vodi računa na koji mesec treba da se primeni i proverava da li je bolovanje počelo prvog u mesecu ili ne.

"Koeficijent radnog mesta"

(neaktivno)

"Korekcija - zaokruženje na dole"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Korekcija - zaokruženje na gore"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Licni koeficijent"

Lični koeficijent iz radnog mesta radnika za koji se radi obračun

"Minimalna zarada"

Vrednost iz polja „Minimalna neto zarada po času“ u zaglavlju obračuna

"Naknada za bolovanje do 30 dana 100%"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za bolovanje do 30 dana 65%"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za bolovanje preko 30 dana"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za dane državnog praznika"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za godišnji odmor"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za invalide rada"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za plaćeno odsustvo"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Naknada za porodiljsko odsustvo"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Neto iz prethodnog meseca"

Vraća neto za radnika iz meseca koji prethodi mesecu obračuna

"Obustava akontacije"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Prevoz neoporezivi"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Prevoz neoporezivi R"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Prevoz oporezivi R"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Procenat invalidnosti"

Procenat invalidnosti radnika iz tab-a „socijalno“ za radnike koji su invalidi

"Procenat zaposlenosti"

Procenat zaposlenosti radnika iz tab-a staž iz perioda koji se poklapa sa obračunskim periodom, podeljen sa 100

"Prosečan procenat učinka za 3 meseca"

Ne koristi se.

"Propisana osnovica radnika"

Vraća propisani minimalnu osnovicu za doprinose za radnika u obračunskom periodu

"Rad"

Rad je tip osnova koji definiše korisnik. Definisan je u demo bazi jer ima široku upotrebu. Računa se onako kako je definisano u formuli a koju korisnik može promeniti

"Redovan rad"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Regres - bruto iznos"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Satnica kada je radnik radio ceo mesec"

Za poslednji mesec u kom radnik u konačnim obračunima (za istu tarifnu grupu )nije imao nijedan osnov za obračun čiji naziv sadrži "Godisnji odmor", "Plaćeno odsustvo","Bolovanje", "Vojna vežba" (sa ili bez naših slova), ukupni NETO deli se sumom sati (količine) svih osnova koji ulaze u fond časova

"Satnica redovnog rada poslednjeg meseca"

Suma bruto iznosa podeljena sa sumom časova za mesec koji je prethodio mesecu obračuna, za obračune koji ulaze u M4, koji nisu ’BUOLD’, za istu tarifnu grupu, za osnove koji su oporezivi, koji ulaze u fond časova i u nazivu imaju reči „redovan“ i „rad“ tim redosledom

"Satnica redovnog rada prethodna 3 meseca"

Suma bruto iznosa podeljena sa sumom časova za 3 kalendarska meseca koja su prethodila mesecu obračuna, za obračune koji ulaze u M4, koji nisu ’BUOLD’, za istu tarifnu grupu, za osnove koji su oporezivi, koji ulaze u fond časova i u nazivu imaju reči „redovan“ i „rad“ tim redosledom

"Satnica redovnog rada prethodnih 12 meseci"

Suma bruto iznosa podeljena sa sumom časova za 12 kalendarskih meseci koji su prethodila mesecu obračuna, za obračune koji ulaze u M4, koji nisu ’BUOLD’, za istu tarifnu grupu, za osnove koji su oporezivi, koji ulaze u fond časova i u nazivu imaju reči „redovan“ i „rad“ tim redosledom

"Smenski rad"

Vraća 1 ukoliko je čekiran „Smenski rad“ na radnom mestu a 0 ukoliko nije čekiran

"Stimulacija"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Stimulacija - iznos"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Topli obrok - bruto iznos"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Učinak po radnim nalozima"

Ne koristi se.

"Ugovor o delu"

Ovo je osnov za obračun koji korisnik definiše, kao i bilo koji drugi osnov

"Ukupno časova"

Zbir časova(količina) za radnika iz obračuna koji imaju istu šifru kao aktuelni i aktuelnog obračuna, nemaju oznaku 'BUOLD', ulaze u M4, za istu tarifnu grupu, za osnove za obračun koji ulaze u fond časova

"Ukupno časova u obračunu"

Suma časova za radnika u aktuelnom obračunu, računajući samo časove(količine ) onih osnova za obračun kod kojih je označeno da taj osnov ulazi u fond časova (čekirano „FČ“)

"Vrednost koeficijenta"

Vrednost koeficijenta sa zaglavlja obračuna

"Vrednost sata naknada CC Koef"

Namenski pravljeno za kompaniju CocaCola.

"Vrednost sata naknada CC Ugovor"

Namenski pravljeno za kompaniju CocaCola.

"Vrednost sata prethodna 3 meseca"

Računa vrednost sata prethodna 3 meseca tako što u prethodna 3 meseca sabere iznose svih osnova za obračun koji su označeni kao "Rad" "Ostali dodaci" ili "Terenski dodatak" i taj iznos podeli sa brojem časova osnova koji su označeni sa kao "Rad" "Ostali dodaci". Osnove za obračun koji su označeni na neki drugi način ne uzima u obzir. Uzima u obzir samo oporezive osnove za obračun. Uzimaju se u obzir samo konačni obračuni koji ulaze u M4.

"Vrednost sata prethodna 3 meseca (redovan rad)"

Iznos se računa na isti način kao kod "Vrednost sata prethodna 3 meseca", ali se količina uzima samo sa osnova za obračun koji se zove "Redovan rad".

"Vrednost sata prethodna 3 meseca CC Koef"

Namenski pravljeno za kompaniju CocaCola.

"Vrednost sata prethodna 3 meseca CC Ugovor"

Namenski pravljeno za kompaniju CocaCola.

"Vrednost sata prethodna 3 meseca IBM"

Namenski pravljeno za kompaniju IBM.

"Vrednost sata prethodnih 12 meseci"

Radi potpuno isto kao "Vrednost sata prethodna 3 meseca" ali u obzir uzima prethodnih 12 meseci.

"Vrednost sata prethodnih 12 meseci (redovan rad)"

Radi potpuno isto kao "Vrednost sata prethodna 3 meseca(redovan rad)" ali u obzir uzima prethodnih 12 meseci.

"Vrednost sata prethodnih 12 meseci CC Koef"

Namenski pravljeno za kompaniju CocaCola.

"Vrednost sata prethodnog meseca"

Iz obračuna prethodnog meseca za istu tarifnu grupu koji nisu ’BUOLD’ i koji ulaze u M4, uzimaju se u obzir osnovi koji ulaze u fond časova, imaju unetu količinu i oporezivi su. Suma njihovog bruta podeli se sumom njihovih časova i tako se dobije ova vrednost

"Vrednost sata prethodnog meseca-sve"

Isto kao "Vrednost sata prethodnog meseca" ali uzima u obzir i osove za obračun koji ne ulaze u fond časova a sate sabira samo izkonačnih obračuna

"Vrednost sata rada prethodna 3 meseca"

Računa vrednost sata 3 meseca tako što u ta 3 meseca sabere iznose svih osnova za obračun koji su označeni kao "Rad" i taj iznos podeli sa brojem časova osnova koji su označeni sa kao "Rad" . Osnove za obračun koji su označeni na neki drugi način ne uzima u obzir. Uzima u obzir samo oporezive osnove za obračun. Uzimaju se u obzir samo konačni obračuni koji ulaze u M4.

U slučaju ove promenljive 3 meseca nisu 3 meseca koja prethode mesecu obračunskog perioda obračuna(kao za ostale) već 3 meseca pre otvaranja bolovanja tj čita se datum iz izostanaka radnika kada počinje izostanak "BOLOVANJE" (vidi sliku) Učitavam sliku.

U navedenom primeru bolovanje do 30 dana otvoreno je 21.5.2016 a bolovanje preko 30 dana 20.6.2016. Program će u ovom slučaju za vrednost sata rada prethodna 3 meseca uvek čitati iznose i sate iz obračuna za februar mart i april, bez obzira za koji mesec se radi obračun.

"Vrednost sata rada prethodnih 12 meseci"

Radi potpuno isto kao "Vrednost sata prethodna 3 meseca" ali u obzir uzima prethodnih 12 meseci. U navedenom primeru sa slike uzimaće u obzir period od maja 2015 do aprila 2016.(dok se ovo bolovanje ne zatvori i ne otvori novo) (vidi sliku) Učitavam sliku.

"Vrednost sata rada preth.12 mes.sa min. dopunom"

Promenljiva vraća prosek za prethodnih 12 meseci tako što u prosek ulaze osnovi čiji je tip osnova "Rad", a za period u tih 12 meseci koji radnik nije bio zaposlen uzima se minimalna zarada, propis od 15.04.2019. Sabiraju se količine osnova za obračun koji su tipa "Rad", ulaze u fond časova, a iznosi iz osnova za obračun koji su tipa "Rad". Gledaju se osnovi iz obračuna koji ulaze u M4, nisu "BUOLD" i obračunati su. Ako u periodu za koji se radi prosek postoji mesec u kom radnik nije imao radno mesto za taj mesec se čita minimalna neto cena rada i fond iz obračuna i računa se koliko bi imao minimalnu zaradu da je radio. Svi ti iznosi i časovi se sabiraju i na osnovu toga se računa prosečna vrednost sata koju vraća ova promenljiva kao ukupan iznos podeljeno sa ukupan broj sati.

"Vrednost sata tekućeg meseca"

Deli se suma iznosa sa sumom sati(količine) iz obračuna tekućih meseca koji nisu ’BUOLD’, za radnika, za istu tarifnu grupu, osnovi koji ulaze u fond časova i koji su oporezivi.

"Dopuna do minimalca"

Izračunava da li je postojeći iznos ispod ili iznad propisane minimalne zarade i uzima vrednost koja je razlika tj. dopuna do propisane minimalne zarade. Za uputstvo za primenu promenljive vidite poglavlje uputstva: Dopuna do minimalne zarade.

"Dopuna do minimalca-proporcionalna"

Izračunava da li je postojeći iznos ispod ili iznad propisane minimalne zarade i uzima vrednost koja je razlika tj. dopuna do propisane minimalne zarade. Za uputstvo za primenu promenljive vidite poglavlje uputstva: Dopuna do minimalne zarade.

Spisak funkcija Vrh


Abs( broj )

vraća apsolutnu vrednost broja

Ceiling( broj )

vraća prvi ceo broj veći ili jednak zadatom broju

Cos( broj ), Sin( broj ), Tan( broj )

kosinus, sinus i tangens zadatog broja koji se navodi u radijanima

Exp( broj )

vraća "e" stepenovan na zadati broj (eksponencijalna funkcija)

If( izraz, tacan, netacan )

vraća izraz naveden u drugom ili trećem argtumentu, zavisno od toga je li izraz naveden kao prvi argument tačan ili netačan

Int( broj )

vraća prosleđeni broj zaokružen na ceo broj

Integer( string )

pretvara prosleđeni tekst u ceo broj

IsNull( podatak )

vraća True (tačno) ili False (netačno), zavisno od toga je li prosleđeni podatak prazan ili ne

Left( string, broj_znakova ) i Right( string, broj_znakova )

vraćaju levih ili desnih x znakova prosleđenog teksta

Len( string )

vraća dužinu (broj znakova) prosleđenog teksta

Log( broj )

vraća prirodni logaritam zadatog broja

LogTen( broj )

vraća dekadski logaritam zadatog broja

Lower( string ) i Upper( string )

vraća prosleđeni string prepravljen na mala ili velika slova

Match( string_sadrzi, trazi_se_string )

vraća True (tačno) ili False (netačno), ukoliko se u tekstu "string_sadrzi" nalazi tekst "trazi_se_string"

Mid( string, pocetak, duzina )

vraća deo teksta "string", zadat početkom (rednim brojem znaka od kojeg počinje) i dužinom (koliko znakova uzima)

Mod( deljenik, delilac )

vraća ostatak deljenja

Pi( broj )

vraća "pi" (3,14) pomnožen zadatim brojem

Pos( string_sadrzi, trazi_se_string, pocetak )

vraća True (tačno) ili False (netačno), ukoliko se u tekstu "string_sadrzi" nalazi tekst "trazi_se_string", tražeći od znaka pod rednim brojem "pocetak"

Real( string )

pretvara tekst u decimalni broj

Replace( u_stringu, pocetak, broj_znakova, sa_stringom )

zamenjuje u tekstu "u_stringu" navedni broj znakova, počevši od "početak", sa tekstom "sa_stringom"

Round( broj, decimala )

zaokružuje zadati broj na x decimalnih mesta

Sign( broj )

vraća predznak zadatog broja ( 1 za negativan, 0 za nulu i 1 za pozitivan broj)

Sqrt( broj )

kvadratni koren zadatog broja

String( broj, format_string )

pretvara podatak u tekst prema zadatom formatu. Koristi se za datumske i numeričke podatke. Npr: String("datumdokumenta",'dd.mm.yyyy') prikazuje datum u zadatom formatu ili String("iznos",'#,##0.00' ) prikazuje novčani iznos sa dve decimale i sa celim ciframa razdvojenim u grupe od po tri cifre.

Truncate( broj, decimala )

odseca zadati broj na x decimala

Važno - redni broj osnova

Kada koristite neku od gore navedenih promenljivih tj. kada u formuli za neki osnov za obračun koristite drugi osnov za obračun, redni broj osnova za koji kreirate formulu mora obavezno biti veći od rednog broja osnova za obračun koji se koristi u formuli da bi ta vrednost bila izračunata. Recimo osnov za obračun "Redovan rad" se koristi u formuli za "Minuli rad". Da bi formula bila izračunata minuli rad mora imati redni broj veći od rednog broja redovnog rada. Zbog toga se osnov "Redovan rad" obično stavlja da bude prvi jer se najviše koristi u formulama.

Važno

Ne možete koristiti osnove za obračun unakrsno!. Ukoliko recimo u formuli za minuli rad koristite "Redovan rad", u formuli za redovan rad ne možete koristiti "Minuli rad" jer je tako nešto nemoguće izračunati: prilikom korišćenja ostalih osnova za obračun u formulama najvažnije je da pazite na redosled (grupu i redni broj) u spisku osnova za obračun i na to da se osnovi ne pozivaju uzajamno.

Korisno je znati

Dugmetom "Proveri izraz" možete testirati ispravnost unetog izraza u bilo kojem trenutku. Potvrdom izraza dugmetom "Potvrdi" takođe se izvršava provera ispravnosti i izraz neće biti prihvaćen ukoliko je neispravan ( vidi sliku ) Učitavam sliku.