Opcije strane za direktni print GLAVNI MENI

U ovom prozoru možete pre štampanja podesiti opcije za direktni print: dimenzije papira, punjenje papira u štampač, orijentaciju papira i margine. Komandom "Opcije strane" možete podesiti najosnovnije parametre štampe (margine, orijentaciju papira i sl) (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje opcija strane za direktnu štampu.

Učitavam sliku
"Podešavanje opcija strane za direktnu štampu".