Prozori za manipulisanje podacima GLAVNI MENI

Prozor za filtriranje (Filter)


Učitavam sliku
"Prozor sa definisanim filterom.

Ovaj prozor (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor sa definisanim filterom daje šire mogućnosti postavljanja kriterijuma za pretragu od osnovnog filtera prikazanog u prozoru klijentu (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor sa osnovnim filterom., počevši od toga što omogućuje postavljanje filtera po bilo kojoj koloni pregleda (osnovni filter nudi samo nekoliko najčešće korišćenih), do različitih operatora i kombinacija sastavljanja uslova za pretragu. Ovde će paralelno biti objašnjene mogućnosti osnovnog i ovog proširenog filtera.

Učitavam sliku
"Prozor sa osnovnim filterom.
Mala i velika slova

Baza čuva sve tekstualne podatke onako kako su uneti, ali prilikom upoređivanja se ignorišu mala i velika slova, tj. podaci se smatraju jednakim, bez obzira na to da li su uneti malim ili velikim slovima. Ovo pravilo koristi se u postavljanju filtera.

Džokeri

U tekstualnim poljima filtera možete koristiti tzv. džokere, odnosno znakove koji zamenjuju druge znakove.

Kombinacijom ovih džokera postiže se veliki broj kriterijuma za pretragu (vidi sliku) (vidi sliku) Filter sa kombinacijom džokera..

Učitavam sliku
"Filter sa kombinacijom džokera.

Vezni operatori

Postavljanje uslova u prozoru za filter

Prozor za filtriranje u okviru "Novi filter" nudi sledeća polja:

Kombinovanje osnovnog filtera i filtera iz ovog prozora

Ukoliko postavite osnovni filter u prozoru, a zatim i ovaj filter, primenjuju se oba, tako što se povezuju operatorom "i" (vidi sliku) (vidi sliku)Kombinacija filtera glavnog prozora i filtera.

Učitavam sliku
"Kombinacija filtera glavnog prozora i filtera.

Napredni filter

Ni sa ovim proširenim filterom ponekad ne može postaviti uslov kakav želite. Ne postoji mogućnost korišćenja zagrada u kombinovanju uslova ili nisu dostupne sve kolone po kojima želite pretragu ili želite potpuno specifičan uslov, koji zavisi i od nekih drugih podataka u bazi, koji se ne nalaze u osnovnom pregledu. Npr. ako želite da izlistate sve komitente sa kojima ste ostvarili kontakte u poslednjih mesec dana (ne sve kontakte, već sve komitente), uslov mora da uključi i podatke o kontaktima, koji ne postoje u zapisu samog komitenta.

Učitavam sliku
"Napredni SQL filter.

Za ovakve složene filtere koristi se tzv. Napredni filter. Dugmetom Napredni filter prozor za filtriranje se pretvara u drugačiji oblik i daje mogućnost postavljanja SQL upita u bazi (vidi sliku) (vidi sliku)Napredni SQL filter. Za korišćenje ovog filtera potrebno je barem najosnovnije poznavanje SQL jezika i strukture baze ovog poslovnog paketa, što nije predmet ovog uputstva. Ako slučajno "zalutate" u ovaj prozor, možete filter vratiti u standardni oblik dugmetom Obični filter.

Prozor za višestruke vrednosti filtera (Višestruki filter)

Ovaj prozor omogućuje unos višestrukih vrednosti u polje osnovnog filtera, unos praznog (NULL) podatka za pretragu i postavljanje negacije uslova (NOT uslov). Dostupan je samo za određena polja osnovnog filtera u određenim prozorima. Kada se nad nekim poljem filtera otvori kontekstni meni (desnim tasterom miša) vidi se da li je omogućena opcija višestrukog filtera (vidi sliku) (vidi sliku). Prozor se može otvoriti i funkcijskim tasterom F3.

Učitavam sliku
"Višestruki filter.

Npr. u nekom prozoru za pregled prometa, u polju filtera "Magacin" možete uneti nekoliko magacina, pa ćete dobiti pregled prometa za sve te magacine. Unos (u običnim poljima) ili izbor vrednosti (u padajućim listama) za kriterijum pretrage obavlja se u polju osnovnog filtera, a u ovom prozoru se samo prikazuju unete vrednosti za pretragu. Prozor višestrukog filtera otvara se neposredno ispod polja filtera, ali možete ga i pomerati po ekranu ako je potrebno. Dok je otvoren ovaj prozor, ne možete pristupiti drugim poljima filtera (vidi sliku) (vidi sliku).

Učitavam sliku
"Prozor višestrukog filtera.

U navedenom primeru, u polju osnovnog filtera treba da izaberete jedan po jedan magacin i svaki od njih funkcijskim tasterom F3 ili dugmetom Dodaj ubacite u prozor višestrukog filtera. Kada unesete sve željene podatke, dugmetom Potvrdi zatvarate prozor. Polje filtera je posle toga označeno ljubičastom bojom, što je signal da je nad njim definisan višestruki filter (inače se ne bi znalo da je nad tim poljem postavljen neki dodatni kriterijum) (vidi sliku) (vidi sliku). Postupak je isti i nad običnim poljima filtera (koja nisu padajuće liste), samo se umesto izbora pojedinih vrednosti, u polje filtera unose željene vrednosti i dodaju u prozor višestrukog filtera funkcijskim tasterom F3 ili dugmetom "Dodaj".

Učitavam sliku
"Istaknuto polje.
Napomena

Kada želite da obrišete višestruki filter nad nekim poljem, potrebno je otvoriti ovaj prozor, kliknuti na dugme Obriši sve i potvrditi akciju. Polje nad kojim je bio postavljen višestruki filter vraća standardnu belu boju pozadine.

Savet

Ako se u polje osnovnog filtera unese neki podatak i pored zadatog višestrukog filtera, ovaj podatak će biti "jači" i on će se koristiti u pretrazi, a višestruki filter će se u tom slučaju ignorisati.

Prazan podatak (NULL)

Ovaj prozor nudi i dve dodatne opcije. Prva je Prazan podatak (NULL) (vidi sliku) (vidi sliku)Višestruku filter sa postavljenim uslovom "NOT". Uključivanjem ove opcije zadaje se kriterijum za pretragu koji traži sve zapise u kojima je taj podatak prazan. Npr. u definisanju artikala možete potražiti sve artikle koji nemaju šifru: u filteru se nad poljem "Šifra" otvori prozor višestrukog filtera i uključi opcija za prazan podatak. Ova opcija može se koristiti samostalno (bez dodavanja drugih vrednosti u prozor višestrukog filtera) ili u kombinaciji sa drugim vrednostima.

Učitavam sliku
"Prazan podatak (NULL).

Negacija postavljenog uslova (NOT)

Druga opcija je "Negacija postavljenog uslova (NOT uslov)" (vidi sliku) (vidi sliku)Višestruku filter sa postavljenim uslovom "NOT", koja postavlja suprotan kriterijum za pretragu. Ako npr. u prozoru za pregled komitenata u višestruki filter unesete dve šifre komitenta sa džokerima za pretragu šifri koje na trećem mestu imaju cifre 2 i 3, i uključite NOT opciju, dobićete sve komitente koji na trećem mestu šifre nemaju cifre 2 i 3.

Učitavam sliku
"Višestruku filter sa postavljenim uslovom "NOT".

Kada želite da postavite negaciju za samo jedan podatak (npr. da isključite samo jedan magacin iz pretrage) (vidi sliku) (vidi sliku) Višestruku filter sa postavljenim uslovom "NOT", mora se koristiti ovaj prozor za višestruki filter u koji treba uneti samo taj jedan magacin. Dakle, negacija ne može da se koristi sa podatkom u polju osnovnog filtera, već podatak uvek mora biti definisan u prozoru višestrukog filtera.

Učitavam sliku
"Negaciju za samo jedan podatak.

Prozor za filter po analitikama

Ovim filterom se dokumenti filtriraju po dodatnim analitikama (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za filter po analitikama ukoliko postoji potreba za uvođenjem takvog filtera pored već postojećeg filtera po analitikama: komitent i organizaciona jedinica. Postoje dva stanja ovog dugmeta za filtriranje:

Učitavam sliku
"Prozor za filter po analitikama.

Prozor za sortiranje (Sort)

Postoje dve mogućnosti za sortiranje podataka u pregledu. Brži način je da dvostrukim klikom miša na zaglavlje željene kolone odmah sortirate zapise po toj koloni. Kad prvi put kliknete na kolonu, zapisi će biti sortirani u rastućem redosledu. Sledeći klik sortira po opadajućem redosledu i tako na smenu. Zapisi koji u toj koloni nemaju unetu nikakvu vrednost uvek će se naći na vrhu liste, bez obzira na to je li smer opadajući ili rastući. Ovim načinom možete sortirati pregled samo po jednoj koloni (vidi sliku) (vidi sliku)Sortiranje po jednoj koloni.

Učitavam sliku
"Sortiranje po jednoj koloni.

Ako želite da sortirate po kombinaciji više kolona (npr. sortirate artikle po barkodovima, a unutar toga po nazivima), morate sortirati komandom "Sort" koja otvara ovaj prozor (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za sortiranje. Ovde se u padajućoj listi nalaze sve kolone pregleda. Birate kolonu po kojoj želite sortitanje i dugmetom za potvrdu podešavate smer: uključeno je rastuće, isključeno opadajuće. Dugmetom Ubaci dodajete kolonu iznad tekuće ili dugmetom Daodaj novu kolonu na kraj liste, tako da možete iskombinovati više kolona u željenom redosledu. Ukloni briše tekuću kolonu iz kombinacije. Dugmetom Potvrdi postavljate željeni način sortiranja, pri čemu se poziva ponovno učitavanje podataka iz baze. U gornjem delu ovog prozora uvek se vidi prethodno postavljeni kriterijum za sortiranje.

Učitavam sliku
Sortiranje komandom"Sort.

Dugme Bez redosleda poništava bilo kakvo sortiranje i učitava podatke iz baze bez ikakvog posebnog redosleda. Ovaj način ne znači da će zapisi biti učitani redosledom unosa i ne garantuje isti redosled prikaza kada više puta pozovete isti pregled. Baza u tom slučaju isporučuje zapise proizvoljnim redosledom. Ako želite da izlistate zapise tačno onim redom kako su vremenski unošeni, u padajućoj listi gde birate kolonu po kojoj sortirate postoji posebna opcija "Redosled unosa" (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za sortiranje, koja služi upravo u tu svrhu.

Učitavam sliku
Sort prema redosledu unosa u bazu.

Opcije prozora - prozor za snimanje inicijalnih opcija (inicijalni filter i sort)

Osnovni filter i način sortiranja, koji ste postavili u nekom prozoru, možete upamtiti, tako da pri svakom sledećem ulasku u taj prozor, dobijate već podešen filter i sort (vidi sliku) (vidi sliku) Opcije prozora.

Učitavam sliku
Opcije prozora.

Kada podesite filter i/ili sort, otvorite ovaj prozor komandom "Opcije --> Opcije prozora" ili u paleti alatki ikonu "Opcije prozora" . U gornjem delu dijaloga se nalaze opcije za snimanje podešenog filtera / sorta, koji će se primenjivati kao inicijalni filter kod otvaranja prozora. Ovde možete odabrati da li ćete ih snimiti tako da budu dostupni samo vama (vaše korisničko ime ponuđeno je kao opcija) ili svim korisnicima u mreži računara.

Ovim je omogućeno da svaki korisnik podesi sebi filter i sort kakav mu odgovara, ali ako svima odgovara isto, korstite opciju "Svi korisnici". Ako želite da poništite filter i sort koji su upamćeni, otvorite ovaj prozor (vidi sliku) (vidi sliku)Brisanje inicijalnih opcija prozora i pritisnite Briši. I prilikom brisanja se koristi izbor opcija za tekućeg korisnika ili sve korisnike.

Snimanje kombinacija filtera

U određenim prozorima za kreiranje pregleda i zveštaja dijalog prozor "Opcije prozora" je proširen delom pod nazivom "Sačuvani filteri" gde možete snimiti različite podešene kombinacije filtera pod željenim nazivima i kasnije ih koristiti samo biranjem pojedinog naziva. Taj naziv zapravo predstavlja određeni pregled / izveštaj koji ste kreirali kombinacjiom polja u filteru prozora za generisanje pregleda ili izveštaja (vidi sliku) (vidi sliku)Opcije prozora - sačuvani filteri.

Postupite na sledeći način:

U prozoru u kome ste postavili željeni filter za pregled ili izveštaj otvorite prozor "Opcije prozora" i u delu pod nazivom "Sačuvani filteri" ubacite naziv kombinacije filtera (naziv izveštaja), pri čemu određujete i da li će taj naziv biti dostupan svim korisnicima ili samo tekućem korisniku (vidi sliku) (vidi sliku)Sačuvani filteri.

Učitavam sliku
Opcije prozora - sačuvani filteri.

Dugmetom "Snimi nazive filtera" snimate izmene u listi naziva (dodavanje novih, izmene postojećih, brisanje).

Selektovanjem nekog naziva i dugmetom "Sačuvaj tekući filter" snimate opcije filtera podešene u osnovnom prozoru pod izabranim nazivom.

Napomena

Snimaju se sva polja filtera osim datumskih i vremenskih.

Kasnije, otvaranjem ovog dijaloga, možete izabrati željeni naziv i dugmetom "Primeni" primeniti filter.

Dugmetom "Isprazni filter" možete resetovati sve opcije filtera u osnovnom prozoru na podrazumevane.

Prozor za pronalaženje podatka (Nađi)

Ovaj prozor koristi se kada želite da u pregledu nađete zapis ili više njih koji u određenoj koloni ima neki podatak (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor nađi. Iz padajuće liste Gde bira se naziv kolone po kojoj želite da pretražujete. U polje Šta unosi se vrednost koju želite da pronađete. Pretraživanje se obavlja od tekućeg zapisa na gore ili dole, što se bira grupm radio dugmića Smer.

Učitavam sliku
Dijalog prozor nađi.

Ako želite da počnete pretragu od početka pregleda, najpre u pregledu postavite da tekući zapis bude prvi, pa onda pozovite ovaj prozor (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor "Nađi" - primer. Kada popunite željene uslove, dugmetom Nađi naredni pokrećete pretragu.

Učitavam sliku
Dijalog prozor "Nađi" - primer.

Kada se podatak pronađe, pregled postavlja tekući zapis na onaj u kojem je podatak pronađen i prikazuje ga na ekranu. Ponovnim pritiskom na Nađi naredni traži se sledeći zapis koji zadovoljava postavljeni uslov itd, sve dok ne dobijete poruku Pretraga je završena.

Pretraživanje se vrši tako što se traži da se bilo gde u vrednosti tražene kolone nađe traženi podatak i to ignorišući mala i velika slova. Ako želite da pronađete samo zapise u kojima cela vrednost kolone zadovoljava uslov uključite opciju Cela reč, a možete da uključite i razlikovanje velikih i malih slova.

Prozor za zamenu podatka (Zameni)

Ovo je proširenje prozora za pronalaženje podatka (Nađi), sa dodatnom mogućnošću zamene nađenog podatka drugom vrednosšću (vidi sliku) (vidi sliku)Dijalog prozor zameni. Postoji i jedno ograničenje u odnosu na prozor za pronalaženje podatka: možete ga pozvati samo u pregledima koji dozvoljavaju izmene. Ako pregled ima deljene prozore za podatke, morate pozvati ovaj prozor tako što ćete aktivirati deljeni prozor u kojem se nalazi kolona (polje) po kojem vršite pretragu i zamenu. Sve što je rečeno u prethodnom paragrafu za prozor za pronalaženje podatka, važi i ovde, uz sledeća proširenja.

Učitavam sliku
Dijalog prozor "Zameni".

Polje za smer ima dodatnu opciju U oba smera, što znači da se pretraživanje i zamena rade kroz ceo pregled, bez obzira koji je tekući zapis. U polje Zameniti sa unosi se vrednost kojom će biti zamenjen pronađeni podatak. Uključivanjem opcije Zameniti bilo koji sadržaj, možete u svim zapisima u pregledu odjednom popuniti jednu kolonu istom vrednošću, bez obzira na to šta se u njoj prethodno nalazilo. Dugmetom Nađi naredni pronalazite zapise koji zadovoljavaju uslov (kao i u prozoru za pronalaženje podatka), pa na onim zapisima na kojima želite dugmetom Zameni zamenjujete vrednost kolone. Ako ste sigurni da želite da zamenite vrednost u svima zapisima koji zadovoljavaju uslov, možete odmah dugmetom Zameni svuda obaviti ovu zamenu, bez zaustavljanja od zapisa do zapisa.

Prozor za oporavak podataka (Oporavi)

Svi zapisi koji su obrisani od poslednjeg snimanja prikazani su u ovom prozoru (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za oporavak obrisanih zapisa.

Učitavam sliku
Dijalog prozor za oporavak obrisanih zapisa.

Selektujte zapise koje želite da vratite (poništite njihovo brisanje). Dugmetom Selektuj sve možete odjednom selektovati sve ponuđene zapise. Dugmetom Potvrdi vraćate selektovane zapise u osnovni pregled. Dugmetom Suprotno vraćate sve zapise koji nisu selektovani u osnovni pregled (ovo je zgodno kada ima mnogo zapisa, a hoćete da vratite sve osim njih nekoliko).

Prozor za ubacivanje specijalnih znakova fonta (Ubaci znak)

Sa tastature je uvek dostupno stotinjak normalno korišćenih znakova. Međutim, postoji još mnoštvo znakova koje možete koristiti u tekstualnim poljima. To su slova koja se koriste u drugim jezicima i neki specijalni znaci (npr. TM, ü, £, ½, ¥, Å itd). Tasterom Ctrl+E u bilo kojem tekstualnom polju dobijate ovaj prozor koji prikazuje znake koji su dostupni u tekućem fontu (vidi sliku) (vidi sliku)Ubaci specijalni znak kojim se prikazuje to polje.

Učitavam sliku
Ubaci specijalni znak.

Mišem odaberite željeni znak i dvostrukim klikom ili dugmetom Izaberi on će biti ubačen u polje na mesto kursora. U donjem delu ovog prozora prikazan je ASCII kod tekućeg znaka (kod ili šifra pod kojom računar pamti znakove). Ako često upotrebljavate neki specijalni znak, možete upamtiti njegov kod i, kada želite da ga ubacite u neko polje, držite pritisnut taster Alt i otkucajte kod, ali isključivo na numeričkom (desnom) delu tastature. Ovo je brži način, nego da stalno otavarate ovaj prozor.

Prozor za izmenu fonta

Kako biste otvorili prozor za izmenu fonta klinite na stavku glavnog menija Izgled pa zatim na Izmena fonta. U okviru Trenutne vrednosti u polju Font:prikazan je naziv (FontFace), u polju Veličina: veličina (Size) i u polju Podebljano:debljina (uključeno: podebljano ili Bold, isključeno normalno ili (Normal) fonta koji želite da promenite u prozoru za podatke (vidi sliku) (vidi sliku)Dijalog prozor za izmenu fonta. U okviru Nove vrednostiu poljima za nove vrednosti možete promeniti bilo koji od ovih podataka i dugmetom Potvrdi promeniti izgled prozora za podatke.

Učitavam sliku
Dijalog prozor za izmenu fonta.

Zamena se vrši tako što se traže sva polja koja imaju osobine fonta navedene u trenutnim vrednostima i zamenjuju osobinama za nove vrednosti. Ako postoje polja sa različitim osobinama fonta, morate ovu operaciju izvesti više puta, za svaku kombinaciju trenutnih osobina, menjajući trenutne vrednosti (vidi sliku) (vidi sliku)Izgled zamenjenog fonta. U donjem levom uglu nalazi se polje kojim, umesto tačnog nameštanja veličine fonta, možete procentualno da ga povećate ili smanjite. U sredini prozora videćete primer, kako izgleda tekst ispisan izmenjenim vrednostima fonta.

Učitavam sliku
Izgled zamenjenog fonta.
Napomena

Da biste u glavnom meniju dobili stavki Izgled, morate otvoriti barem jedan prozor klijent.

Prozor za snimanje izgleda prozora

Promenu širine i rasporeda kolona, kao i izmenu fonta, koje ste izvršili u nekom prozoru, možete upamtiti, tako da pri svakom sledećem ulasku u taj prozor, dobijate već podešen izgled (vidi sliku) (vidi sliku)Prozor za snimanje izgleda prozora. Kada podesite željeni izgled, otvorite ovaj prozor komandom "Opcije> Snimi/Vrati izgled prozora i snimite ih. Ovde možete odabrati da li ćete izgled snimiti tako da bude dostupan samo vama (vaše korisničko ime ponuđeno je kao opcija) ili svim korisnicima u mreži računara.

Učitavam sliku
Prozor za snimanje izgleda prozora.

Ovim je omogućeno da svaki korisnik podesi sebi izgled pojedinih prozora kako mu odgovara, ali ako svima odgovara isto, koristite opciju Svi korisnici. Ako želite da vratite originalni izgled prozora, otvorite ovaj prozor i pritisnite Vrati original. I prilikom vraćanja originalnog izgleda koristi se izbor opcija za tekućeg korisnika ili sve korisnike. Da biste zaista vratili prozor u originalni izgled, morate ga posle ovog podešavanja, zatvoriti i ponovo otvoriti.

Prozor za obradu cena u cenovniku

Do prozora za obradu cena u cenovniku dolazi se iz opcija glavnog menija programa Osnovni podaci> Cenovnici (vidi sliku) (vidi sliku)Dugme za poziv kalkulatora cena.

Učitavam sliku
Dugme za poziv kalkulatora cena.

Ovim kalkulatorom možete pored osnovnih operaciaj (pomnoži, podeli, dodaj, oduzmi i primeni procenat) (vidi sliku) (vidi sliku) Izgled kalkulatora cena, moguće izvesti dodatne operacije nad cenama u cenovniku.

Učitavam sliku
Izgled kalkulatora cena.

Izborom cenovnika dobavljača moguće je primeniti veleprodajnu i maloprodajnu maržu na artikle u cenovniku na osnovu prosečne, najniže i najviše cene iz cenovnika dobavljača (vidi sliku) (vidi sliku) Preuzimanje cena iz cenvnika dobavljača.

Učitavam sliku
Preuzimanje cena iz cenvnika dobavljača.

Nove cene možete primeniti na sve artikle u cenovniku ili samo na one koje se označili za promenu. Pre primene cena odredite vrstu zaokruživanja cena u cenovniku ili ćete operaciju promene cena izvršiti bez zaokružavanja (vidi sliku) (vidi sliku)Izmena svih cena u cenovniku.

Učitavam sliku
Izmena svih cena u cenovniku.