Prevod ili izmena naziva kolona i pozicija na štampi dokumenata GLAVNI MENI


Calculus 12
Prevod štampe - meni
Calculus 12
Prevod štampe
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

Do prozora za prevod ili izmenu naziva kolona i pozicija na štampi dokumenata "Prevod štampe" dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način "Tabele - Otvori - Dokumenti - Prevod štampe" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Prevod štampe" .

Gotovo da nema korisnika koji na bar jednoj štampi dokumenta, najčešće na štampi fakture, ne želi da promeni naziv kolone, opis ili naziv pozicije. Prozor "Prevod štampe" koristite kad je potrebno izmeniti neki od predefinisanih stringova na štampi dokumenata ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Prozor "Dokumenti za štampu".

Prozor se sastoji iz filtera sa poljima za prikaz unetih prevoda: "Naziv štampe:", "Tekst za prevod:" i "Prevod:". Popunite filter ili samo kliknite na dugme "Pregled" kako biste prikazali na ekranu već unete prevode. Oblast za prikaz prevoda sadrži sledeće kolone: "Naziv štampe", "Tekst za prevod" i "Prevod" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Prozor "Prevod štampe".

Postupak prevoda ili izmena naziva kolona i pozicija:

Ubacite novi red. U kolonu "Naziv štampe" prepišite tačan naziv štampe ( vidi sliku ) (vidi sliku), u kolonu "Tekst za prevod" unesite tačan naziv sa štampe koji želite da bude preveden (izmenjen) i u kolonu "Prevod" unesite string koji želite da se štampa umesto predefinisanog stringa.

Calculus 12
Izgled prevedene štampe stringa "Mesto" u "Luka".
Važno

Prevod štampe neće biti aktivan odmah posle snimanja podataka. Potrebno je da u opcijma programa, prozor "Opcije programa", listić "Štampa", potvrdite polje "Prevod štampi:" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na dugme "Primeni" zatim na dugme "Potvrdi" kako bi promena bila prihvaćena.

Učitaj sliku
Opcije programa - Listić "Štampa", polje "Prevod štampi".
Savet

Ukoliko iz nekog razloga ne želite da koristite prevode štampi, ne morate bisati definisane prevode. Dovoljno je da u opcijma programa, prozor "Opcije programa", listić "Štampa", isključite polje "Prevod štampi:".

Korisno je znati

Bilo koji naziv polja ili kolone na štampi fakture (računa), profakture (predračuna), ponude, otpremnice, prijemnice itd. možete prevesti ili preimenovati koristeći sistem prevoda na štampi. Ukoliko želite izradu izgleda i sadržaja štampanih dokumenata, npr. fakture prema vašim zahtevima i dizajnu obratite se Calculus doo tehničkoj podršci na e-mail podrska@calculus.rs

Interfejs, unos, obrada i brisanje podataka objašnjeni su u poglavljima Uputstva:

Štampani dokumenti

  • Prevod štampi - štampaju se prevodi štampi saglasno filteru koji ste postavili, odnosno prikazu na ekranu.