Štampa fakture sa NBS IPS QR kodom

NBS IPS QR kod Vrh

Od verzije 12.01.5.8434 na štampi tipa dokumenta "Faktura" opciono može biti prikazan NBS IPS QR kod, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Štampa je identična podrazumevanoj štampi vrste fakture sa memorandumom uz dodatak NBS IPS QR koda.

Učitaj sliku
NBS IPS QR kod

IPS NBS QR kod sadrži podatke koji, kada se iščitaju čitačm QR koda, automatski popunjavaju nalog za uplatu (tekući račun, iznos, model, poziv na broj, ...). Format IPS QR koda se formira po specifikaciji i pravilima Narodne Banke Srbije.

Podešavanje štampe fakture sa IPS QR kodom po specifikaciji NBS Vrh

Da dodelite QR kod dokumentu otvorite prozor "Osnovni podaci -> Vrste dokumenata" i iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte tip dokumenta "Faktura". Dodelite IPS QR kod vrsti fakture na kojoj želite da bude štampan tako što selektujete odgovarajuću vrstu fakture i kliknete na ikonicu plavog QR koda. Otvoriće se novi dijalog prozor u koji ubacujete novi red i birate u koloni "Definicija barkoda" stavku "QR kod NBS IP prodajni dokument". Zatim OBAVEZNO unesite šifru plaćanja (npr. svrha transakcije 221), ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
NBS IPS QR kod

Definisanje štampi sa NBS IPS QR kodom

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Definisanje štampi"

U primeru se koristi faktura "Faktura za hemiju (FH)" iz Calculus12 demo baze. Da dodate novu štampu fakture sa IPS QR kodom za npr. vrstu "Fakture FH (Faktura za hemiju)" postupite na sledeći način:

Ubacite novi red i dodajte naziv štampe u spisak štampi prozora "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki fakture. Na tom spisku će npr. biti na drugoj poziciji (redni broj 2.)sa nazivom npr. Faktura sa QR kodom, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Unos naziva štampe u prozor "Definisanje štampi" koji se poziva iz stavki fakture

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prfakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Definisanje poziva na broj za NBS IPS QR kod Vrh

Da bi se IPS QR kod ispravno prikazao, faktura na zaglavlju u listiću "Ostalo" mora da ima popunjeno polje sa pozivom na broj po modelu 97, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Polje sa pozivom na broj po modelu 97 na zaglavlju fakture
Savet

Preporučuje se uključivanje opcije za automatsko popunjavanje PNB na fakturi po modelu 97. Ovo podešavanje se nalazi u opcijama programa "Finansijska operativa", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Korisno je znati

Pozicija IPS QR koda može da bude na nekom drugom mestu na fakturi, npr. u zaglavlju fakture (header), u podnožju fakture (footer) ili potpisu.