Obostrana štampa dokumenata GLAVNI MENI


Razni obimni izveštaji koje kreirate u Calculus-u 12 – među kojima su lager liste, popisi, spiskovi zaposlenih i dnevnici – predstavljaju kandidate za obostranu štampu radi uštede papira (štampanje na obe strane lista papira - obostrano štampanje). Prilikom kreiranja ovih tipova izveštaja, potrebno je da se tekst odštampa na obe strane papira.

Napomena
 • Ako štampanje obavljate na uređaju koji predstavlja kombinaciju fotokopir aparata i štampača, a fotokopir aparat podržava obostrano kopiranje, onda on verovatno podržava i obostrano štampanje.
 • Ako imate više instaliranih štampača, moguće je da jedan štampač podržava obostrano štampanje, a drugi ne.

Za obostrano štampanje pratite sledeća uputstva:

Kako funkcioniše obostrano štampanje?

Da li vaš štampač podržava obostrano štampanje?

Štampanje izveštaja na štampaču koji podržava obostrano štampanje

Štampanje izveštaja na štampaču koji ne podržava obostrano štampanje

Kako funkcioniše obostrano štampanje?

Pre nego što obostrano odštampate izveštaj, bilo bi korisno da razumete kako se ovakve štampe podešavaju u programu Calculus 12. Sve stranice za štampu Calculus 12 prikazuje kao posebne stranice. U slučaju da vaš štampač podržava opciju obostranog štampanja, a vi prilikom štampanja odaberete tu opciju, svaki par stranica će biti odštampan na po jednom listu papira.

Vrh stranice

Da li vaš štampač podržava obostrano štampanje?

Da li vaš štampač podržava obostrano štampanje obično možete da otkrijete tako što ćete pregledati informacije koje ste dobili uz štampač, odnosno svojstva štampača.

Postupite na sledeći način da biste pregledali svojstva štampača:

 1. U kontrol panelu Windowsa-a otvorite Uređaji i štampači.

 2. U dijalogu Uređaji i štampači, izaberite štampač koji želite da koristite.

 3. Iz kontekstnog menija izaberite Osobine štampača (Printer properties).

 4. Izaberite karticu Detalji o štampaču.

 5. Proverite da li u grupi Opcije stoji tekst Obostrano: Da. Ako vidite tekst Obostrano: Da, štampač podržava obostrano štampanje.

Vrh stranice

Štampanje na štampaču koji podržava obostrano štampanje

Pre štampe otvorite Printer properties štampača i izaberete opciju Two-sided (duplex) sided ili Double Sided Printing. Postupite na sledeći način da biste neki sadržaj odštampali na obe strane lista papira:

 1. Na liniji alata izaberite dugme Print.

 2. U dijalogu Dokumenti za printer birajte listić kartice Printer, kliknite na dugme Opcije i izaberite štampač koji želite da koristite.

 3. Ukoliko niste prethodno podesili opcije obostrane štampe možete to uraditi i sada ako u okviru istog prozora za izbor štampača kliknete na dugme Setup....

 4. Da odaberete željenu opciju obostranog štampanja izaberite listić kartice Izgled i u sekciji Dvostrano čekirajte opciju Prema printeru:.

 5. Kliknite na dugme Print.

Vrh stranice

Štampanje publikacije na štampaču koji ne podržava obostrano štampanje

Ako vaš štampač ne podržava automatsko obostrano štampanje, na raspolaganju su vam druge dve opcije. Možete da koristite ručno obostrano štampanje ili možete da odvojeno štampate parne i neparne stranice. Postoji veliki broj štampača koji podržavaju obostrano štampanje, međutim, opcije obostranog štampanja nisu na svim štampačima dostupne na isti način. Neki stoni štampači obavljaju obostrano štampanje tako što prvo štampaju sve kopije prve strane, a zatim zastanu i obaveste vas da je potrebno da preokrenete upravo odštampane listove i vratite ih u štampač. Nakon toga štampaju sve kopije druge strane.

Postupite na sledeći način da biste neki sadržaj ručno odštampali na obe strane papira:

 • U dijalogu Dokumenti za printer birajte listić kartice Printer i u okviru sekcije Stranice izaberite opciju Samo neparne i prvo štampate neparan broj stranica pa onda vratite papir u štampač.

 • Sada u okviru sekcije Stranice izaberite opciju Samo parne i štampajte paran broj stranica.

 • Probajte nekoliko puta sa par papira na koje ćete označiti stranu pre štampanja, da biste utvrdili kako treba da postavite papir.

Važno

Ukoliko niste iskusan korisnik, nemojte menjati postavke štampača za podešavanje obostrane štampe. Menjanje postavki može dovesti do neuspešnog štampanja.

Napomena

Dodatne informacije o štampanju različitih dokumenata na jednom listu papira, štampanju više kopija dokumenata na jednom listu papira, kao i o štampanju određenih stranica potražite u uputstvu za vaš štampač.

Važno

Upotrebom obostrane štampe brinemo o našem okruženju jer time sprečavamo seču šuma, smanjujemo količinu štetnih gasova i zagađenje vode koji se proizvode uporedo sa papirom. Smanjujemo i količinu otpada jer papir zauzima najveći njegov deo. Molimo Vas podstičite reciklažu u vašoj zajednici.