Propisani podaci na štampi dostavnih dokumenata

Učitaj sliku
Opcije programa, listić "Štampa prodajnih dokumenata"
Učitaj sliku
Štampa vozača i prevoznika
Calculus 12
Calculus 12 - Trejler

Podrazumevana štampa dostavnih dokumenataVrh

Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) propisuje da dokumenti koji prate robu u transportu (Faktura-Otpremnica, Otprmnica, Tovarni list, ...) pored ostalih ovim Zakonom propisanih podataka, obavezno sadrže i matični broj kupca, prodavca i prevoznika. Takođe mora sadržati ime i prezime vozača, naziv i adresu i matični broj prevoznika (ukoliko prevoz vrši treće lice).

Pomoć

Ukoliko su dostavna dokumenta menjana na vaš zahtev, obratite se našoj tehničkoj podršci (podrska@calculus.rs) kako bismo dokumenta koja prate robu prilagodili Zakonu o trgovini. Ujedno proverite bitmapirano zaglavlje (header) koji koristite na dokumentima da li sadrži matični broj vaše firme. Ako ne sadrži, dodaj te ga ili se obratite našoj tehničkoj podršci (podrska@calculus.rs) kako bismo dodali matični broj vaše firme.

Podrazumevane opcije štampe dostavnih dokumenata podešavaju se u prozoru "Opcije programa". Da otvorite prozor "Opcije" u osnovnom meniju birate stavku "Opcije -> Opcije programa...", listić "Štampa prodajnih dokumenata", (Vidi sliku) (vidi sliku)Opcije programa - Štampa prodajnih dokumenata, sekcija "Potpisi".

Učitaj sliku
Opcije programa, listić "Štampa prodajnih dokumenata", sekcija "Potpisi".
Calculus pravilo

Postavljene opcije štampi dostavnih/prodajnih dokumenata možete vratiti na podrazumevane vrednosti u listiću "Štampa prodajnih dokumenata" klikom na dugme "Original" zatim na dugme"Primeni", (Vidi sliku) (vidi sliku)Vraćanje na podrazumevane vrednosti.

Lisitić "Štampa prodajnih dokumenata" - sekcija "POTPISI"Vrh

Podrazumevane opcije štampe dostavnih (prodajnih) dokumenata podešavaju se u prozoru "Opcije programa". Da otvorite prozor "Opcije" u osnovnom meniju birajte stavku "Opcije -> Opcije programa...", listić "Štampa prodajnih dokumenata", (Vidi sliku) (vidi sliku)Opcije programa - Štampa prodajnih dokumenata.

Učitaj sliku
Opcije programa, listić "Štampa prodajnih dokumenata".

Ime i prezime vozača na dokumentima za štampu

Ime i prezime vozača štampaće se na otpremnici i račun-otpremnici ukoliko su kumulativno ispunjena dva uslova: da je potvrđena opcija "Vozač na otpremnici i račun-otpremnici" u listiću "Opcije programa -> Štampa prodajnih dokumenata" i da su ime i prezime vozača uneti direktno kroz prozor "Detalji isporuke".

U detaljima isporuke unesite:

Calculus pravilo

Po unosu podataka o vozaču (ime i prezime, broj lične karte i registarski broj vozila) koji nije zaposlen u firmi, klikom na dugme "Dodaj vozača", možete dodati podatke o novo unetom vozaču direktno u evidenciju vozača (prozor: "Osnovni podaci -> Vozači"). Prilikom kreiranja novog prodajnog dokumenta potrebno je samo da vozača izaberete iz padajuće liste "Vozač (proizvoljni)".

Važno

Jednom uneti podaci o vozaču uneti u dijalog prozor "Detalji isporuke" u dokument (faktura, ...) mogu se unosom sa tastaure izmeniti (ažurirati) te je o tome potrebno voditi računa kako se ne bi podaci o vozaču razlikovali od prvobitno unetih i štampanih na već otpremljenim dokumentima.

Korisno je znati

Pored imena i prezimena vozača na štampi se mogu pojaviti broj lične karte vozača i registarski broj vozila ali samo pod uslovom da koristite korisnički prilagođene štampe. Za priloagođavanje štampe možete se obratiti našoj tehničkoj podršci na e-mail podrska@calculus.rs

Podaci o prevozniku na štampi

Podatke o prevozniku koji se štampaju na dostavnim dokumentima unosite kroz evidenciju komitenata - porozor "Komitenti" kao i svakog drugog komitenta sa obaveznim unosom PIB-a i matičnog broja komitenta. Da bi se podaci o prevozniku pojavili na štampi dostavnih dokumenata potrebno je da u prozor "Vozači" pored podataka o vozaču, iz padajuće liste polja "Komitent:" unesete i komitenta-prevoznika, (Vidi sliku) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Komitenti - evidencija podataka o prevozniku.

Pri generisanju štampe dokumenata koji prate robu štampaju se sledeći podaci o prevozniku:

Napomena

Podaci za štampu o prevozniku neće biti prikazani na dostavnim dokumentima ukoliko su komitent i prevoznik ista pravna lica.

Izrada prilagođene štampe dostavnih dokumenata na zahtev korisnika

Na vaš zahtev možemo izraditi štampe prilagođene specifičnim zahtevima i uslovima transporta.

Važno

Navođenje jedinstvenog matičnog broja vozača na dostavnim dokumentima (JMBG) je podatak o ličnosti koji je zaštićen posebnim propisom – Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pa sa tim u vezi nema zakonske obaveze da se na dostavnom dokumentu istakne JMBG vozača – zaposlenog lica koje radi na poslovima isporuke robe kupcima.