Štampa tekstualnih dokumenata

Za razliku od svih ostalih štampi, tekstualni dokumenti imaju drugačiji prozor za štampanje, u kojem je moguće podesiti samo najosnovnije opcije za štampu: broj i raspored kopija i stranice koje će se štampati (vidi sliku) (vidi sliku) Štampa tekstualnih dokumenata.

Učitaj sliku
Štampa tekstualnih dokumenata.