Calculus daljinska podrška - TeamViewer

POSTUPAK

1. Molimo Vas pokrenite internet podršku iz Calculus 12 aplikacionog menija klikom na dugme "INTERNET PODRŠKA", (vidi sliku) (vidi sliku)Internet podrška..

Učitavam sliku
Internet podrška.

Nakon pokretanja otvoriće se aplikacija Calculus podrška koja sadrži YOUR ID broj, (vidi sliku) (vidi sliku)Calculus - TeamViewer daljinska internet podrška.

Učitavam sliku
Calculus - TeamViewer Internet podrška.

Zatim pošaljite e-mail na podrska@calculus.rs i navedite YOUR ID broj.

MOGUĆI PROBLEMI

2. Ukoliko je na vašem računaru već instaliran i aktivan program TeamVewer prilikom pokretanja INTERNET PODRŠKE otvoriće se dijalog prozor sa sledećom porukom (vidi sliku) (vidi sliku)Postoji akivna sesija programa TeamViewer., koji ovom prilikom treba zatvoriti i ponoviti postupak iz tačke 1.

Učitavam sliku
TeamViewer - obaveštenje o već aktivnoj sesiji.
Upozorenje

U nekim slučajevima ovaj prozor se neće otvoriti pa je potrebno ručno pokrenuti TeamViewer dvoklikom na njegovu ikonicu i nastaviti niže opisan postupak.

Potrebno je da kliknete na opciju Show running TeamViewer a zatim u početnom prozoru TeamViewer-a koji se pojavi na ekranu kliknete na meni Connection i iz padajuće liste izaberete opciju Exit TeamViwer, (vidi sliku) (vidi sliku)Akivna sesija programa TeamViewer i prekid sesije..

Učitavam sliku
TeamViewer - prekid aktivne sesije.

Kada na ovaj način zatvorite TeamViewer trebalo bi ponovo pokrenuti INTERNET PODRŠKU iz početnog prozora aplikacije Calculus 12 (kao što je opisano u tački 1. ovog uputstva) i službi tehničke podrške pošaljete YOUR ID broj.