Knjižno pismo kupcu

Knjižno pismo kupcu - meni
Učitaj sliku
Knjižno odobrenje kupcu
Učitaj sliku
Knjižno zaduženje kupca
Učitaj sliku
Stavke knjižnog zaduženja kupca
Učitaj sliku
Calculus 12 - Trejler

Da otvorite prozor "Dokumenti - Knjižno pismo kupcu" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Knjižno pismo kupcu" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Knjižno pismo kupcu" . Na već jednom izdatu fakturu (račun) moguće je izdati još odobrenje i/ili zaduženje (zajednički naziv im je knjižna pisma). Knjižna pisma su dva tipa dokumenata koji se nalaze u istom nizu kao i fakture jer se i odobrenja i zaduženja vezuju na prethodno izdatu fakturu (račun) i "utiču" na nju.

Calculus pravilo

Knjižna pisma kupcu se izdaju samo u slučaju kada smo kupcu već IZDALI račun i kreiraju se iz stavki već izdatog računa koji je kupac evidentirao u svojim poslovnim knjigama. U prozoru "Knjižno pismo kupcu" biće prikazana samo knjižna pisma kreirana iz stavki faktura i samo tako kreirana knjižna pisma mogu se ažurirati i štampati.

Knjižno odobrenje kupcu (Finansijsko odobrenje) Vrh

Knjižno odobrenje (finansijsko odobrenje ili obaveštenje o knjiženju) je dokument kojim se utvrđuje da je došlo do određene poslovne promene odnosno da se komitentu umanjuje već nastalo zaduženje po nekoj tačno određenoj fakturi.

Knjižno odobrenje kupcu možete izdati u sledećim slučajevima:

Korisno je znati

Naknadno odobreni popusti (cassa-sconto, super rabat i sl.) odnose se na ranije obavljeni promet za koji je izdat račun kupcu u kojem je iskazan pripadajući PDV. Odobrenje naknadnog popusta vrši se na osnovu ugovorenih kriterijuma prodaje, po kojima se utvrđuje iznos popusta za koji se kupcu izdaje "Knjižno odobrenje kupcu" u kome se iskazuje iznos odobrenog popusta i iznos PDV iznos obračunat na dati popust.

Valutna klauzula je odredba ugovora kojom se iznos transakcije vezuje za vrednost strane valute, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, primenom ugovorenog kursa. Ukoliko je kursna razlika negativna, prodavac će kupcu izdati knjižno odobrenje na iznos kursne razlike.

Postupak izdavanja knjižnog odobrenja kupcu

Knjižno odobrenje sa robnim stavkama kreira se iz stavki izlazne fakture na koju se odobrenje odnosi. Kliknite na dugme za pravljenje drugog dokumenta "Napravi drugi dok.". U dijalog prozoru birajte iz padajuće liste "Vrsta dokumenta: stavku Knjižno odobrenje kupcu, po potrebi unesite ostale podatke i kliknite na dugme "Formiraj", ( vidi sliku ) (vidi sliku)" i biće formirano knjižno odobrenje.

Upozorenje

U stavkama fakture se ne vrše bilo kakve izmene. Iz stavki fakture se samo kreira knjižno pismo a zatim se u stavkama knjižnog pisma kupcu vrše potrebne korekcije.

Kako biste izvršili potrebne korekcije iz glavnog menija programa "Trgovina" otvorite prozor "Dokumenti - Knjižno pismo kupcu" i odaberite stavku menija "Dokumenti - Otvori - Knjižno pismo kupcu" ( vidi sliku ) (vidi sliku). Izlistajte knjižna pisma kupcu, zatim pronađite i selektujte knjižno pismo nastalo i vezano za konkretnu fakturu i uđite u njegove stavke kako biste uradili potrebne korekcije.

Ukoliko želite odmah da ažurirate stavke odobrenja kupcu, kliknite na dugme "Formiraj i otvori". U tom slučaju kada kliknete na dugme "Formiraj i otvori", automatski se kreira knjižno odobrenje kupcu i otvaraju stavke tog novo formiranog knjižnog odobrenja.

Calculus 12
Knjižno odobrenje za naknadno odobren rabat.
Važno

Na svim artiklima kojima se menja cena u KOK cena prodaje u polju "Cena prodaje:" ostaje ne promenjena, dok se promena unosi kao nova cena prodaje u polje "Cena kupcu:". Razlog: u fakturi cena koja je navedena u polju "Cena kupcu:" u KOK je navedena u polju "Cena prodaje:" tako da novu cenu unosite u KOK u polje "Cena kupcu:". Na taj način će se pojaviti razlika između cene prodaje u fakturi i cene prodaje u KOK što je uslov za formiranje knjižnog odobrenja.

Stavke odobrenja/zaduženja Vrh

Sada u stavkama odobrenja kupcu izvršite potrebne prepravke na stavkama artikla/artikala koji su predmet odobrenja i snimite promene, na primer za naknadno odobren rabat na neke od artikala, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Na štampi izaberite dokument za štampu "Knjižno odobrenje kupcu", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Na štampi "Odobrenje / Zaduženje".

Knjižno odobrenje možete štampati iz zaglavlja ili iz stavki knjižnog odobrenja kupcu ali kako će ono biti automatski evidentirano u Knjizi izlaznih faktura (KIF) možete ga štampati i iz KIF. U KIF-u će biti izvršena korekcija iznosa i PDV-a za poreski period naveden u knjižnom odobrenju (Listić "Ostalo").

U okviru prozora za štampu izaberite dokument za štampu "Odobrenje / Zaduženje", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Štampa dokumenta "Knjižno odobrenje kupcu".

Formiranje knjižnog odobrenja/zaduženja direktno iz knjige izlaznih faktura (KIF)

Knjižno odobrenje/zaduženje možete kreirati direktno iz knjige izlaznih faktura (KIF). Pronađite i selektujte fakturu koja je osnov za izdavanje odobrenja/zaduženja. Kliknite zatim na dugme "Dokument" koje će otvoriti stavke fakture, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ponovite istovetne korake kao u gornjem primeru.

Calculus 12
Knjižno odobrenje kupcu iz KIF

Knjižna zaduženja kupca (Finansijska zaduženja) Vrh

Knjižno zaduženje kupca možete izdati u sledećim slučajevima:

Postupak izdavanja knjižnog zaduženja kupca

Knjižno zaduženje sa robnim stavkama kreira se iz stavki izlazne fakture na koju se zaduženje odnosi. Kliknite na dugme za pravljenje drugog dokumenta "Napravi drugi dok.". U dijalog prozoru birajte iz padajuće liste "Vrsta dokumenta: stavku Knjižno zaduženje kupca, po potrebi unesite ostale podatke i kliknite na dugme "Formiraj" ili ukoliko želite odmah da ažurirate stavke odobrenja kupcu, kliknite na dugme "Firmiraj i otvori". Ostali koraci istovetni su kao i kod formiranja knjižnih odobrenja kupcu.

Upozorenje

Prilikom ažuriranja stavki knjižnog zaduženja kupca u stavkama se ne menja cena prodaje - ona ostaje ista kao i u stavkma fakture. Menja se samo cena kupcu koja mora biti veća od cene kupcu navedene u fakturi.

Važno

Izlazna faktura od koje je formirano knjižno pismo kupcu više se ne sme menjati. U stavkama fakture od koje je nastalo knjižno pismo kupcu stoji upozorenje da su nad tim dokumentom zabranjene izmene, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Zabranjene izmene!
Savet

Moguće je raditi i knjižna odobrenja ili knjižna zaduženja po predračunu, ali u tom slučaju ipak je korisnije da jednostavno izdate fakturu sa konačnim cenama.

Napomena

Dugme Informacije o kupcu - klikom na ovo dugme otvara se prozor sa komercijalnim informacijama o kupcu. Više o ovom prozoru pročitajte u delu uputstva "Informacije o komitentu".

Trik

Ukoliko štampate knjižna odobrenja iz prozora "Dokumenti - Knjižno pismo kupcu" ne morate svaki put da u napomenu dokumenta pišete Zakonom definisane klauzule. Dovoljno je da u prozoru "Vrste dokumenata" za tip dokumenta Knjižno pismo kupcu u listić "Napomena" unesete tekst sličan donjem primeru, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Ovo ODOBRENJE Vam dostavljamo u dva primerka od kojih jedan zadržavate u svojoj evidenciji, a drugi potpisan i overen sa Vaše strane u delu OBAVEŠTENJE O IZMENAMA PORESKE OSNOVICE I PRETHODNOG POREZA, potrebno je da nam u originalu vratite, kako bi u našem knjigovodstvu mogli da sprovedemo knjiženje ovog ODOBRENJA i da izvršimo korekciju poreske obaveze u skladu sa odredbama čl. 21. i 31. Zakona o PDV (Službeni glasnik RS br. 84/2004,86/2004 i 83/2015)
Za (naziv firme):______________

OBAVEŠTENJE O IZMENI PORESKE OSNOVICE I PRETHODNOG POREZA (U skladu sa čl. 21. i 31. Zakona o PDV (Službeni glasnik RS br. 84/2004,86/2004)
Obaveštavamo Vas da smo u svojim knjigama sproveli knjiženja vezana za navedeno Knjižno ODOBRENJE broj ________, od ____________ god., i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21. i 31. Zakona o PDV (Službeni glasnik RS br. 84/2004,86/2004 i 83/2015) izvršili korekciju prethodnog PDV-a u iznosu od ___________________ dinara u periodu _________________.

Gore navedeni tekst je informativnog karaktera.

Ukoliko prodavac nije u sistemu PDV-a, unosi samo podatke koji su relevantni, odnosno izostavlja podatak o iznosu poreza, osnovici, poreskoj stopi i napomenu o sistemu naplate.