Prevod teksta GLAVNI MENI


Calculus 12
Prevod teksta - meni
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

Do prozora za prevod teksta "Prevod teksta" dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način "Tabele - Prevod teksta" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Prevod teksta" . Prozor za prevod tekstova omogućuje korisniku da sam unosi prevode za različite jezike.

Prozor "Prevod tekstova" omogućuje korisniku prevod pojedinačnih reči ili fraza sa jednog jezika na drugi.

Calculus 12
Prozor "Prevod teksta".

Ovaj prevod koristi se za sada u nekim specifičnim procedurama za uvoz podataka o artiklima, gde su npr. datoteke sa nazivima artikala na engleskom, pa nazive kod uvoza treba prevesti na srpski. U prozoru za prevod tekstova unose se prevodi često korišćenih reči ili fraza koje se pojavljuju u nazivima artikala, tako da procedura za uvoz može automatski da prevede delove naziva ili cele nazive, olakšavajući konačni prevod kompletnih naziva artikala.

Korisno je znati

U padajućim listama za izbor jezika postoji više varijanti istog jezika, npr. ENG_VB (Engleski - Velika Britanija), ENG_US (Engleski - USA), SRP_SR (Srpski - Srbija), SRP_CG (Srpski - Crna Gora) i sl, pa korisnik treba da odluči koju će varijantu koristiti da bi prevodi bili konzistentni i da bi štampe i procdure za uvoz i izvoz radile na dogovoreni način.

Interfejs, unos, obrada i brisanje podataka objašnjeni su u poglavljima Uputstva:


Calculus pravilo

Nema potrebe za unosom istih tekstova malim i velikim slovima. Izvorni tekst ne može se ni uneti dva puta, jednom malim, a drugi put velikim slovima. Prevod automatski određuje veličinu slova na osnovu konkretnog izvornog teksta (sve malim slovima, sve velikim slovima ili veliko samo početno slovo). Zbog toga je najbolje da se izvorni tekstovi i prevodi u ovom prozoru uvek unose malim slovima, osim eventualno u slučajevima kada znate da ćete uvek koristiti velika slova.

Štampani dokumenti

  • Prevod štampi - štampaju se prevodi štampi saglasno filteru koji ste postavili, odnosno prikazu na ekranu.