Uputstvo za rad sa Calculusa 12 programskim paketom dostupno je u lokalnom i veb izdanju u vidu kontekstno osetljive pomoći koja se uvek može dobiti iz trenutno otvorenog (aktivnog) prozora aplikacije, vezano za situaciju koja je povezana sa sadržajem aktivnog prozora. Pored pomoći zasnovane na kontekstu, Calculus 12 poseduje i opšti priručnik (eBook) i opštu onlajn pomoć na internet portalu koji su dostupni za čitanje u celini. Uputstvu možete pristupiti iz svake aplikacije softverskog paketa na dve lokacije - na Internetu i na lokalnom disku vašeg računara. Uključena programska opcija "Internet" ("Opcije/Opcije programa/listić "Opšte" - sekcija "Globalne opcije paketa" - "Lokacija uputstva: Internet") zamenjuje lokalno uputstvo. Kontekstno osetljiva pomoć poziva se klikom na plavo dugme sa upitnikom koje se nalazi na osnovnom meniju glavnog prozora aplikacije ili na liniji alata (radni meni) trenutno aktivnog prozora aplikacije.


Uputstvo (Srbija)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Srbija) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Uputstvo (BiH)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Bosna i Hercegovina) sadrži funkcije za koje mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Uputstvo (CG)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Crna Gora) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Uputstvo (SLO)

Nivo: SREDNJI

Calculus 12 (Slovenija) sadrži mnoštvo funkcija za koje možda mislite da im nije tu mesto i da za njima nemate potrebe, zato ih ignorišite za početak. Čitanjem uputstva posle nekog vremena postaćete stručnjak za računare i poželećete brže da radite.

Priručnik za administratore

Nivo: EKSPERTSKI

Priručnik za administratore sistema. Sadrži instrukcije za dodelu korisničkih imena svim korisnicima programa i organizaciju korisnika u korisničke grupe. Obrađuje postupak dodele prava pristupa programima, prozorima i kontrolama.

ESIR Calculus Kasa 2022

Nivo: SREDNJI

Priručnik za ESIR CALCULUS KASA 2022 sadrži detaljna uputstva kako da se registrujete na SUF, naručite i podesite bezbednosni element (BE), instalirate sertifikate, PFR i programski paket Calculus 12, podesite radno okruženje, koristite programe KASA i PRODAVNICA.

Uputstvo iz praktičnih razloga ne sadrži opise svih mogućih slučajeva koji se mogu javiti u praksi. U takvim situacijama i onda kada Vam je pomoć hitno potrebna koristite Calculus Help Desk.