Definisanje štampi GLAVNI MENI


Calculus 12
Štampe - meni.
Calculus 12
Prozor "Štampe".
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

Do prozora "Definisanje štampi" dolazi se iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Štampe" .

Učitaj sliku
Štampe - meni.

Ovaj prozor namenjen je za dodavanje štampanih dokumenata, specifičnih serijskih štampi i nested (ugnježdenih) izveštaja, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Štampe".

Štampe faktura izvoza kreirane na ovde opisan način biće dodate u padajuću listu polja Izaberi dokument koje se nalazi na vrhu prozora Dokumenti za printer.

Na primer, prilikom fakturisanja izvoznih poslova potrebno je štampati fakturu na jednom od stranih jezika, najčešće na engleskom. Da bi štampa bila moguća, neophodno je u padajuću listu za izbor dokumenta za štampu u prozoru "Dokumenti za printer" dodati stavku sa opisom ove štampe, npr. "Faktura izvoza - eng", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Izbor štampe na engleskom na poziciji br. 4.

Štampa FAKTURE na engleskom

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Definisanje štampi"

Da dodate novu štampu dokumenta postupite na sledeći način:

Sada dodajte naziv nove štampe dokumenta na drugu poziciju liste (redni broj 2.), npr. Faktura izvoza - eng., u prozor "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki dokumenta, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Unos naziva štampe u prozor "Definisanje štampi" za stavke dokumenta

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prfakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Calculus pravilo

Otvorite prozor "Prevod štampe" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Prevod štampe" i prevedite ili korigujte tekst na štampi. Na primer tekst "RAČUN br" prevedite sa "INVOICE No", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Štampa PROFAKTURE (PREDRAČUN) na engleskom

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Definisanje štampi"

Da dodate novu štampu dokumenta postupite na sledeći način:

Sada dodajte naziv nove štampe dokumenta na drugu poziciju liste (redni broj 2.), npr. Profaktura izvoza - eng., u prozor "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki dokumenta.

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prprofakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Calculus pravilo

Otvorite prozor "Prevod štampe" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Prevod štampe" i prevedite ili korigujte tekst na štampi. Na primer tekst "PREDRAČUN br" prevedite sa "PROFORMA INV. No", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Štampa PONUDE na engleskom

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Definisanje štampi"

Da dodate novu štampu dokumenta postupite na sledeći način:

Sada dodajte naziv nove štampe dokumenta na drugu poziciju liste (redni broj 2.), npr. Ponuda izvoza - eng., u prozor "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki dokumenta.

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prponuda_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Calculus pravilo

Otvorite prozor "Prevod štampe" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Prevod štampe" i prevedite ili korigujte tekst na štampi. Na primer tekst "PONUDA br" prevedite sa "OFFER No", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Zaglavlje fakture sa logom na engleskom, devizni račun, valuta i SWIFT

Štampa "Faktura izvoza - eng." koristi standarni logo za zaglavlje logo.bmp i devizni tekući račun i valutu u skladu sa deviznim tekućim računom koje ste definisali prilikom kreiranja te vrste dokumenta, vidite deo uputstva Vrste dokumenata. Prilikom kreiranja deviznog tekućeg računa podrazumeva se da ste uneli i podatke za doznaku u inostranstvo - SWIFT.

Calculus pravilo

Faktura izvoza mora sadržati i instrukcije za plaćanje (SWIFT). Instrukcije za plaćanje biće štampane na fakturi izvoza samo ukoliko su pravilno definisane. Kako se definišu instrukcije za plaćanje pročitajte u delu uputstva Organizacione jedinice - Instrukcije za plaćanje.

Ukoliko želite da odštampana faktura izvoza u zaglavlju sadrži logotip i u okviru njega ostale podatke na engleskom jeziku, potrebno je da pored definisanja nove vrste dokumenta dizajnirate novi logo, odnosno grafički deo zaglavlja fakture.

U gore definisanu štampi dokumenta na engleskom jeziku potrebno je da izvršite malu izmenu i u polje "DataObj:" umesto r_prfakt_izvoz unesete r_prfakt_izvoz_logo_izvoz. Ova štampa se razlikuje od prethodne štampe fakture za izvoz po tome što ne koristi standardni logo.bmp već logo_izvoz.bmp grafički fajl. Kako se kreiraju logo.bmp i logo_izvoz.bmp pročitajte u delu uputstva Logotip - futer - pečat - potpis.

Da dodate štampu dokumenta na engleskom jeziku sa logo_izvoz.bmp u zaglavlju na engleskom jeziku postupite na sledeći način ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Definisanje izbora naziva štampe fakture za izvoz sa logom na engleskom jeziku iz prozora "Izbor štampe" iz zaglavlja fakture.

Da dodate novu štampu dokumenta u prozor "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki fakture za izvoz postupite na sledeći način:

Učitaj sliku
"Definisanje izbora štampe fakture izvoza sa logom na engleskom jeziku iz zaglavlja fakture".
Trik

Posle izbora stavke w_prfakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Definisanje štampi sa NBS IPS QR kodom

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor "Definisanje štampi"

U primeru se koristi faktura "Faktura za hemiju (FH)" iz Calculus12 demo baze. Da dodate novu štampu fakture sa IPS QR kodom za npr. vrstu "Fakture FH (Faktura za hemiju)" postupite na sledeći način:

Ubacite novi red i dodajte naziv štampe u spisak štampi prozora "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki fakture. Na tom spisku će npr. biti na drugoj poziciji (redni broj 2.)sa nazivom npr. Faktura sa QR kodom, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Unos naziva štampe u prozor "Definisanje štampi" koji se poziva iz stavki fakture

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prfakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.

Servis

Ukoliko imate potrebne privilegije unesite lozinku, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Lozinku za pristup ovom prozoru dobićete na zahtev od Vašeg prodavca (zastupnika, distributera) ili Calculus d.o.o. tehničke podrške.

Štampa Faktura-Otpremnica kao Otpremnica

Otvorite prozor "Definisanje štampi" iz glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele - Otvori - Dokumenti - Štampe" i unesite lozinku servisera. Otvoriće se prozor "Definisanje štampi". Lozinka je teafortwo, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor za definisanje štampi - lozinka teafortwo

Da dodate novu štampu dokumenta postupite na sledeći način:

Sada dodajte naziv ove štampe na poziciju liste (redni broj 4.), npr. Otpremnica za kalkulaciju, u prozor "Dokumenti za printer" koji se poziva iz stavki dokumenta.

Postupite na sledeći način:

Trik

Posle izbora stavke w_prfakt_stavke sve ostale unose možete direktno iskopiraati iz prethodnog unosa koristeći kombinaciju tastera CTRL+K.