Calculus 12 - aplikacioni meni (Start Menu) GLAVNI MENI


Calculus 12
Aplikacioni meni
Učitavam sliku
Calculus 12 - Trejler

Gde god poželite da odete ... aplikacioni meni će vas uputiti u pravom smeru!

Kao novog korisnika, možda će vas zabrinuti izgled nepoznatog softvera. Nemojte brinuti. Ako dobro vladate Windows interfejsom budite sigurni da interfejsom Calculus-a 12 vladate 99%. Ovaj odeljak ima za zadatak da vas provede kroz Calculus 12 korisnički interfejs i naravno kad vam zatreba, gde i kako da dobijete pomoć.

Učitavam sliku
"Aplikacioni meni".

Pokretanje Calculus 12 aplikacionog menija

Izbor jezika, države i zakonske regulative

Biblioteke štampi i zakonske regulative Republike Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, automatski se inicijalizuju na osnovu izabranog jezika, odnosno države u okviru aplikacionog menija (Vidi sliku) (vidi sliku).

Učitavam sliku
"Zakonske regulative".

Izbor i pokretanje korisničkih i uslužnih aplikacija pomoću aplikacionog menija

Poslovne aplikacije ili korisnički programi koriste u svakodnevnom radu za unos i pregled podataka vezanih za poslovanje. U paketu Calculus 12 to su npr: Finansijsko knjigovodstvo, Proizvodnja, Osnovna sredstva i sl. (Vidi sliku) (vidi sliku). Aplikacioni (glavni) meni - korisničke aplikacije Ovi programi zahtevaju intenzivnu interaktivnu komunikaciju sa korisnikom. Za ove programe koriste se još termini aplikativni programi, aplikacije ili korisničke aplikacije. Mi ćemo se truditi da se pridržavamo termina korisnički programi ili korisničke aplikacije.

Učitavam sliku
"Aplikacioni (glavni) meni - korisničke aplikacije".

Uslužni(pomoćni) programi su namenjeni za posebne operacije koje se povremeno obavljaju i ne pripadaju svakodnevnom radu. U paketu Calculus 12 to su Administrator baze, Održavanje baza, Upgrade baze, Promena lozinke i Zaštita (Vidi sliku) (vidi sliku). Aplikacioni (glavni) meni - servisne aplikacije Obično zahtevaju minimalno vreme komunikacije ili samostalno obavljaju određene, često dugotrajne operacije.

Učitavam sliku
"Aplikacioni (glavni) meni - servisne aplikacije".

Pokretanje aplikacija pomoću aplikacionog menija

Napomena

Ukoliko ne želite nastavak rada sada je vreme da odustanete. Pritisnite još jednom taster "Tab" da bi ste fokus prebacili na taster "Odustani". Pritisnite razmaknicu (Space) ili Enter". Alternativni metod je klik mišem na komandno dugme "Odustani".

Zatvaranje aplikacionog menija

U okviru Naslovne linije prozora aplikacionog menija možete pozvati Kontrolni meni - prikazan je u obliku ikone, koja odgovara ikoni samog programa. Kada kliknete mišem na ikonu, otvara se sistemski meni kojeg prikazuje Vindovs, zbog čega je to jedini meni celog paketa Calculus 12 koji nije jezički lokalizovan ukoliko koristite verziju Windows-a na stranom jeziku. U ovom meniju nalaze se komande za pomeranje, promenu veličine i zatvaranje prozora, koje su dostupne i kroz ostale kontrole (Vidi sliku) (vidi sliku)Zatvaranje Aplikacionog (Start) menija.

Učitavam sliku
"Zatvaranje Aplikacionog (Start) menija".
Važno

O ostalim elementima prozora aplikacionog menija kao što su Naslov prozora, Kontrolni meni i Kontrolna dugmad prozora možete pročitati u odeljku "Korisnički interfejs": Zajedničke kontrole svih prozora.