Calculus HelpDesk - postupak registracije

Calculus 12
Calculus HelpDesk Web - registracija
Calculus 12
Calculus HelpDesk Web - Vaš lični nalog

Zahtev za registraciju na Calculus HelpDesk Web servis Vrh

Calculus HelpDesk Web aplikacija Vam pruža mogućnost da komunicirate sa našom tehničkom podrškom na jednostavan i efikasan način, tako što će te odmah postaviti konkretno pitanje i poslati ga našoj tehničkoj podršci na rešavanje. Vaša poruka će biti dodeljena prvom slobodnom konsultantu.

Postavite pitanje tehničkoj podršci

Uveli smo "Calculus HelpDesk Web" servis kao još jedan vid pružanja tehničke podrške koji je na raspolaganju svim korisnicima Calculus 12 softvera. Postavite pitanje našoj tehničkoj podršci i online pratite tok realizacije Vašeg zahteva. Vaš kontakt i postavljeno pitanje ostaju trajno zabeleženi u našem informacionom sistemu. Prilikom svakog sledećeg pristupanju Vašem Calculus HelpDesk nalogu imate uvid u istoriju svih Vaših zahteva i rešenja što kod komunikacije telefonom nije nikako izvodljivo. Istovremeno na raspolaganju Vam je baza znanja koja sadrži standardnizovane odgovore na često postavljana pitanja, eng. FAQ.

Aktiviranje Vašeg naloga na Calculus HelpDesk Web servisu Vrh

Pristup HelpDesk servisu na Vaš zahtev dobijate od administratora Calculus HelpDesk Web servisa. Potrebno je da na adresu podrska@calculus.rs pošaljete imejl sledeće sadržine: naziv firme, adresu, Vaše ime i prezime, imejl sa kojeg ćete nam slati zahteve i kontakt telefon, (vidi sliku) (vidi sliku)Sadržina imejl poruke sa zahtevom za otvaranje naloga..

Učitaj sliku
Sadržina imejl poruke sa zahtevom za otvaranje naloga.

Po obradi Vašeg zahteva za registraciju na Calculus HelpDesk Web servis, dobićete imejl sa naslovom "Welcome to Calculus". Otvorite imejl i kliknite na dugme "Join Organization". Ukoliko navedeno dugme nije vidljivo i ne možete kliknuti na njega, molomo Vas kopirajte i nalepite priloženu URL adresu u Vaš veb pregledač kako biste nam se pridružili, (vidi sliku) (vidi sliku)Imejl "Welcome to Calculus".

Učitaj sliku
Imejl "Welcome to Calculus"

Odmah će Vam se otvoriti početna stranica za registraciju na Calculus HelpDesk Web servis, (vidi sliku) (vidi sliku)Registracija na Calculus HelpDesk Web servis.

Učitaj sliku
Registracija na Calculus HelpDesk Web servis

Unesite Vaše ime i prezime, odmah zatim smislite i unesite neku Vašu lozinku kojom ćete se kasnije prijavljivati. Kako biste videlii tačno koju lozinku ste uneli možete potvrditi (čekirati) polje za prikaz lozinke "Show". "Jačina" lozinke će biti prikazana u donjem desnom uglu. Ovu lozinku možete promeniti odmah po uspešnoj registraciji na Calculus HelpDesk Web servis. Ostaje da kliknete na dugme "Join Organization".

Ukoliko ste ispravno uneli tražene podatke, posle uspešne autentifikacije otvara se veb stranica sa porukom o uspešnoj registraciji, (vidi sliku) (vidi sliku)Uspešna registracija.. Kliknite na dugme "Continue" za nastavak i odmah će se otvoriti početna, (home) veb stranica Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga, (vidi sliku) (vidi sliku)Početni prozor Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga..

Učitaj sliku
Početni prozor Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga.
Trik

Za buduće prijavljivanje na Calculus HelpDesk Web servis u Vaš internet pregledač zabeležite link ka sledećoj stranici: https://calculus.sdpondemand.manageengine.com.

Kratak opis Calculus HelpDesk Web interfejsa Vrh

Početni prozor sadrži horizontalni glavni meni i vertikalni radni meni.

Dugmad glavnog menija ima sledeće funkcije :

Dugmad radnog menija ima sledeće funkcije :

 1. Kontrolna tabla (Dash Board) - kontrolna tabla sa pregledom Vaših zahteva i pretragom rešenja.
 2. Učitaj sliku
  Kontrolna tabla sa pregledom Vaših zahteva i pretragom rešenja.

 3. Najave (Announcements) - najave iz tehničke podrške.
 4. Učitaj sliku
  Najave iz tehničke podrške.

Radna površina kontrolne table podeljena je na dve sekcije :

 1. levu za otvaranje novih zahteva i pregled spiska otvorenih zahteva, (vidi sliku) (vidi sliku)Kontrolna tabla Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga - sekcija sa spiskom zahteva..
 2. Učitaj sliku
  Kontrolna tabla Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga - sekcija sa spiskom zahteva.

 3. desnu za pretraživanje i pregled baze znanja, (vidi sliku) (vidi sliku)Kontrolna tabla Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga - sekcija za pretragu rešenja..
 4. Učitaj sliku
  Kontrolna tabla Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga - sekcija za pretragu rešenja.

Vaš rezimirani pregled zahteva prikazuje se klikom na vidžet "My Summary" (Moj rezime, sažetak), (vidi sliku) (vidi sliku). Prikazuje se broj neobrađenih zahteva (Pending Requests), završenih zahteva (Completed Requests) i broj svih Vaših zahteva (All Requests), (vidi sliku) (vidi sliku)Vidžet "My Summary"..

Učitaj sliku
My Summary - prikazuje broj neobrađenih zahteva, završenih zahteva i broj svih Vaših zahteva.

Lokalizacija Calculus HelpDesk Web servisa Vrh

Da podesite lokalne parametre i postavite drugi jezik kliknite na Vaše ime i prezime ispisano u gornjem desnom uglu veb pregledača i otvoriće se padajući meni, (vidi sliku) (vidi sliku)Lokalizacija Calculus HelpDesk Web servisa.

Učitaj sliku
Lokalizacija Calculus HelpDesk Web servisa

Kliknite na stavku "Personalize" da otvorite dijalog prozor za lokalizacija Vašeg naloga. Ukoliko želite možete postaviti drugi jezik - stavka "Select Language", vremensku zonu - stavka "Select Time Zone", format prikaza datuma - stavka "Set Date Format" i format prikaza datuma i vremena - stavka "Set Time Format", (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje jezika, vremenske zone, datuma i vremena.

Učitaj sliku
Podešavanje jezika, vremenske zone, datuma i vremena

Ukoliko podesite jezik i ostale lokalne parametre za region Zapadnog Balkana dijalog prozor "Personalize" izgledaće kao na slici (vidi sliku)Podešen jezik, vremenska zona i prikaz datuma i vremena.

Učitaj sliku
Podešen jezik, vremenska zona i prikaz datuma i vremena
Napomena

Do momenta pisanja ovog uputstva nije obezbeđena podrška za srpski jezik. Dok realizacija srpskog interfejsa ne bude postavljena možete uključiti hrvatski ili ostaviti engleski jezik. Ostala podešavanja možete promeniti bez obzira na izabrani jezik.

Upravljanje nalogom Calculus HelpDesk Web servisa Vrh

Da upravljate Vašim nalogom kliknite na Vaše ime i prezime ispisano u gornjem desnom uglu veb pregledača i otvoriće se padajući meni, (vidi sliku) (vidi sliku)Upravljanje nalogom - "My Account".

Učitaj sliku
Upravljanje nalogom

Kliknite na stavku "My Account" da otvorite novu veb stranicu za kontrolu Vašeg Calculus HelpDesk Web naloga. , (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje naloga.

Učitaj sliku
Podešavanje naloga

Više informacija na temu podešavanja naloga možete pronaći u delu uputstva: Calculus Web HelpDesk - Upravljanje nalogom.

Personalizacija izgleda Vrh

Da personalizujete izgled naloga kliknite na ikonicu koja se nalazi u gornjem desnom uglu sa leve strane Vašeg imena i prezimena i otvoriće se novi dijalog prozor, (vidi sliku) (vidi sliku)Dijalog prozor - "Personalizacija izgleda".

Učitaj sliku
Dijalog prozor - "Personalizacija izgleda"

Personalizacijom izgleda (Layout Personalzation) možete menjati boju i teksturu pozadine i fontove, (vidi sliku) (vidi sliku)Elementi personalizacije izgleda.

Učitaj sliku
Elementi personalizacije izgleda

Ovime je osnovno podešvanje Vašeg ličnog Calculus Web HelpDesk naloga završeno. Da zatvorite tekuću sesiju kliknite na Vaše ime i prezime u gornjem desnom uglu veb pregledača i u padajućoj listi kliknite na dugme "Odjava".